Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσεων γενικών καθηκόντων

ΘΕΣΕΙΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31/05/2022 - 9/06/2022

Μάθε Περοσσότερα