Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης γενικών καθηκόντων – φυλάκων

ΘΕΣΕΙΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΝΥΧΤΑ –  ΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 4 μήνες με δυνατότητα παράτασης ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 20/09/2022 - 04/10/2022

Μάθε Περοσσότερα