Στέγαση Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη ανάγκη στέγασης και προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων και μεταναστών στη χώρα μας, από τον Αύγουστο του 2016 λειτουργούμε ξενώνες φιλοξενίας ανηλίκων 12 έως 18 ετών που βρίσκονται στην Ελλάδα χωρίς τις οικογένειές τους, εκτεθειμένοι σε πληθώρα απειλών και κινδύνων για τη ζωή και τη διαβίωσή τους. Η δράση περιλαμβάνει την παροχή ασφαλούς στέγασης και διαβίωσης για τα παιδιά αυτά, με στόχο την προστασία τους και την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία, τη μετεγκατάσταση σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και την οικογενειακή επανένωση.

Φροντίζουμε οι ξενώνες της Οργάνωσης να λειτουργούν ως ένα μεταβατικό, αλλά ζεστό και στοργικό περιβάλλον, που προσομοιάζει όσο το δυνατόν σε «σπιτικό» και όπου παρέχονται τα απαραίτητα εφόδια για να συνεχίσει το κάθε παιδί μία ανάλογη των συνομηλίκων του ζωή, καλύπτοντας στο μέτρο του εφικτού την έλλειψη υποστηρικτικού περιβάλλοντος και αμβλύνοντας τις συνέπειες του αποχωρισμού και της στέρησης της φυσικής οικογένειας.

Οι δομές στοχεύουν στην παροχή μιας σφαιρικής και ολιστικής πλαισίωσης για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, αλλά και στην ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη αντιμετώπιση των αναγκών στέγασης, σίτισης, υγείας, εκπαίδευσης, πληροφόρησης, ψυχολογικής υποστήριξης, κοινωνικοποίησης και κοινωνικής ένταξης, ανάπτυξης ενδιαφερόντων, ψυχαγωγίας, άθλησης και δημιουργικής απασχόλησης. Επιπλέον, και στον τομέα της υγείας, βασικός σκοπός είναι η εξατομικευμένη κάλυψη των ζητημάτων που προκύπτουν, σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας.

Βασικό εργαλείο στην υλοποίηση του προγράμματος αποτελεί η διαπροσωπική και σταθερή σχέση παιδιού-επαγγελματιών, που εγγυάται τη διασφάλιση των βασικών δικαιωμάτων. Το πλήρως καταρτισμένο προσωπικό των δομών, που αποτελείται από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, παιδοψυχίατρο, δικηγόρους, φροντιστές, εκπαιδευτικούς, μαγείρισσες, υπαλλήλους καθαριότητας και διοικητικούς υπαλλήλους, μεριμνά για την ολιστική αυτή υποστήριξη των ανηλίκων, με στόχο να δημιουργηθούν οι βάσεις και να τους παρασχεθούν τα κατάλληλα εφόδια.

Συγκεκριμένα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

Κοινωνική Υπηρεσία:

 • Υποδοχή επωφελούμενων, ενημέρωση για τα δικαιώματά τους, καθώς και για τους κανόνες λειτουργίας της δομής.
 • Λήψη κοινωνικού ιστορικού και κατάρτιση ατομικού πλάνου δράσης.
 • Κοινωνική συμβουλευτική, υποστήριξη και διερεύνηση αναγκών και ευαλωτότητας.
 • Ατομικές και ομαδικές συναντήσεις με τους επωφελούμενους για θέματα που αφορούν την καθημερινή διαβίωση, τις ατομικές ανάγκες, ζητήματα υγείας, την προσαρμογή στη δομή και τις σχέσεις με τους υπόλοιπους φιλοξενούμενους.
 • Παραπομπή σε Δημόσια Νοσοκομεία και άλλα Κέντρα Υγείας, όταν κρίνεται απαραίτητο.
 • Παραπομπή στον ψυχολόγο της δομής.
 • Συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό για τη βέλτιστη διαχείριση των ανηλίκων.
 

Ψυχολογική Υπηρεσία:

 • Λήψη ψυχολογικού ιστορικού.
 • Ψυχολογική διερεύνηση και αξιολόγηση.
 • Ψυχολογική υποστήριξη σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.
 • Παραπομπή σε παιδοψυχίατρο, όπου κρίνεται αναγκαίο και συνεργασία με τον παιδοψυχίατρο για τη βέλτιστη διαχείριση των ανηλίκων.
 • Συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό για τη βέλτιστη διαχείριση των ανηλίκων.
 

Νομική Υποστήριξη:

 • Καταγραφή και έκδοση δελτίου αιτούντος ασύλου.
 • Ατομικές συναντήσεις με στόχο τη διερεύνηση αναγκών και διαθέσιμων επιλογών.
 • Προετοιμασία για συνεντεύξεις ασύλου.
 

Εκπαιδευτική Υπηρεσία:

 • Αξιολόγηση εκπαιδευτικού επιπέδου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
 • Εγγραφή σε δημόσια σχολεία και σε άλλους φορείς παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
 • Οργάνωση και υλοποίηση μαθημάτων ελληνικών και αγγλικών εντός των δομών.
 • Οργάνωση και συμμετοχή σε εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες εντός και εκτός των δομών.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο αντίκτυπος της συγκεκριμένης δράσης είναι σημαντικός και στην τοπική κοινότητα, η οποία ευαισθητοποιείται σε θέματα που αφορούν τους ασυνόδευτους ανηλίκους και τη διαφορετικότητα, με επακόλουθο την καλύτερη κοινωνική ενσωμάτωση των τελευταίων. Ακόμη, η ενσωμάτωσή τους ενισχύεται με την έκθεση των ανηλίκων σε περισσότερα ερεθίσματα και την εμπλοκή τους σε περισσότερο ασφαλείς σχέσεις, μέσω της ανταλλαγής υπηρεσιών των δυο κοινοτήτων. Τέλος, συμβάλλει στην καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω της προώθησης του διαπολιτισμικού διαλόγου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς κανενός είδους διακρίσεις.

Κοινοποίησε την δράση

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp