Φιλοξενία Οικογενειών από την Ουκρανία

Η Ιατρική Παρέμβαση λειτουργεί δομή φιλοξενίας για μονογονεϊκές οικογένειες βιαίως εκτοπισμένων από την Ουκρανία σε συνεργασία με την  Ένωση  “Μαζί για το Παιδί”.

Η δομή , ονομάζεται “Irina” και βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Είναι δυναμικότητας 20 θέσεων και φιλοξενεί μητέρες με τα ανήλικα παιδιά τους.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι:

 • Κοινωνική Στήριξη
 • Ψυχολογική Στήριξη
 • Εκπαιδευτική Υποστήριξη των παιδιών

Βασικό εργαλείο στην υλοποίηση του προγράμματος αποτελεί η διαπροσωπική και σταθερή σχέση φιλοξενουμένων και επαγγελματιών.

Το πλήρως καταρτισμένο προσωπικό των δομών, αποτελείται από κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο, φροντιστές, εκπαιδευτικό, μαγείρισσα, υπάλληλο καθαριότητας και διοικητικό υπάλληλο.

Στόχος μας, η παροχή μιας σφαιρικής και ολιστικής πλαισίωσης των μητέρων και των παιδιών τους, αλλά και η  ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη αντιμετώπιση των αναγκών τους όπως στέγαση, σίτιση, πληροφόρηση, κοινωνικοποίηση και κοινωνική ένταξη, η ανάπτυξη ενδιαφερόντων, ψυχαγωγίας, άθλησης και δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά . Επιπλέον, και στον τομέα της υγείας, βασικός σκοπός είναι η εξατομικευμένη κάλυψη των ζητημάτων που προκύπτουν, σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας.

Συγκεκριμένα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

Κοινωνική Υπηρεσία:

 • Υποδοχή ωφελούμενων, ενημέρωση για τα δικαιώματά τους, καθώς και για τους κανόνες λειτουργίας της δομής.
 • Λήψη κοινωνικού ιστορικού
 • Κοινωνική συμβουλευτική, υποστήριξη και διερεύνηση αναγκών και ευαλωτότητας.
 • Ατομικές και ομαδικές συναντήσεις με τους ωφελούμενους για θέματα που αφορούν την καθημερινή διαβίωση, τις ατομικές ανάγκες, ζητήματα υγείας, την προσαρμογή στη δομή και τις σχέσεις με τις υπόλοιπες φιλοξενούμενες..
 • Παραπομπή στον ψυχολόγο της δομής.

Ψυχολογική Υπηρεσία:

 • Λήψη ψυχολογικού ιστορικού.
 • Ψυχολογική διερεύνηση και αξιολόγηση.
 • Ψυχολογική υποστήριξη σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

Εκπαιδευτική Υπηρεσία:

 • Αξιολόγηση εκπαιδευτικού επιπέδου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
 • Εγγραφή σε δημόσια σχολεία και σε άλλους φορείς παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
 • Οργάνωση και υλοποίηση μαθημάτων ελληνικών και αγγλικών εντός των δομών.
 • Οργάνωση και συμμετοχή σε εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες εντός και εκτός των δομών.

Κοινοποίησε την δράση

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp