Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Νικόλαος Καμαράτος

Στην Αχαρνών, σε μια από τις πιο κοινωνικά αποκλεισμένες περιοχές της Αθήνας, ένα παλιό νεοκλασικό κτίριο λειτούργησε ως χώρος δημιουργικής απασχόλησης και υποστήριξης των παιδιών της περιοχής, με κοινωνικές και μαθησιακές δυσκολίες. Εκεί βρήκαν έναν ασφαλή χώρο παιχνιδιού, στήριξη στις δυσκολίες του σχολείου, καθώς και ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Το Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας «Ν. Καμαράτος» λειτούργησε από τις αρχές του 2008 έως και το 2016. Το κτίριο παραχωρήθηκε από τον ίδιο τον κύριο Καμαράτο στην Ιατρική Παρέμβαση. Πρόκειται για έναν άνθρωπο με ιδιαίτερες ευαισθησίες και αγάπη προς τα παιδιά, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος και θρησκείας, ο οποίος αφιέρωσε ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής του σε έργα φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

Απευθύνθηκε σε παιδιά Ελλήνων, μεταναστών και προσφύγων με μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα, των οποίων οι οικογένειες αντιμετωπίζουν βιοποριστικό πρόβλημα. Το Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας «Ν. Καμαράτος» έγινε προθάλαμος μάθησης, κοινωνικής συμπεριφοράς, αποδοχής και εφαρμογής των κοινωνικών κανόνων σε κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο.

Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή, την επιβίωση και την ανάπτυξη, που σημαίνει δικαίωμα στην εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη...

Οι δράσεις του κέντρου

Κοινωνική Υποστήριξη

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί  του Κέντρου συνέβαλαν στην ενδυνάμωση της οικογένειας μέσα από τη διερεύνηση πιθανών προβλημάτων (κοινωνικά, οικονομικά, ενδοοικογενειακά). Η Κοινωνική Υπηρεσία λειτούργησε ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της οικογένειας και άλλων κοινωνικών φορέων και υπηρεσιών με επίκεντρο το παιδί και τις ιδιαίτερες ανάγκες του.

Η Κοινωνική Υποστήριξη αφορούσε:

 • Την υποδοχή των επωφελούμενων και την ενημέρωσή τους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 • Τη λήψη του κοινωνικού ιστορικού του ατόμου που απευθύνθηκε στην κοινωνική υπηρεσία και την καταγραφή του αιτήματός του.
 • Τη διερεύνηση πιθανών προβλημάτων (κοινωνικά, οικονομικά, ενδοοικογενειακά, διαπροσωπικών σχέσεων) των οικογενειών.
 • Τη διασύνδεση μεταξύ οικογένειας και άλλων κοινωνικών φορέων και υπηρεσιών.
 • Την πραγματοποίηση παραπομπών σε άλλες υπηρεσίες και τη διευκόλυνση της οικογένειας στην επικοινωνία με αρμόδιους φορείς, όταν κρινόταν αναγκαίο.
 • Τη στήριξη και ενδυνάμωση των ωφελούμενων σε κοινωνικό επίπεδο στοχεύοντας στην ανάπτυξη ή/και βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων.

Ψυχολογική και Συμβουλευτική Υποστήριξη

Οι ψυχολόγοι του Κέντρου παρείχαν ομαδική ή/και ατομική υποστήριξη σε παιδιά και γονείς. Η ψυχολογική υποστήριξη αφορούσε την ψυχολογική παρέμβαση σε παιδιά ηλικίας 5 – 15 ετών (προσχολική, σχολική και εφηβική ηλικία) και περιλάμβανε δράσεις και παρεμβάσεις στα εξής πεδία:

Οικογενειακό περιβάλλον:

Στόχος ήταν η υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος, μέσω της παροχής συμβουλευτικής και στήριξης των γονέων στο γονικό τους ρόλο, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία του παιδιού και η προαγωγή της ψυχικής υγείας όχι μόνο του παιδιού αλλά και των λοιπών μελών της οικογένειας, αυξάνοντας την λειτουργικότητά της.

Παράλληλα, οι ψυχολόγοι εστίασαν στην ψυχοεκπαίδευση της οικογένειας με σκοπό την επίλυση προσωπικών προβλημάτων, την ενίσχυση των δεξιοτήτων επικοινωνίας και τη βελτίωση των ενδοοικογενειακών σχέσεων.

Σχολικό περιβάλλον:

Η έγκαιρη παρέμβαση στο σχολικό πλαίσιο και η συνεργασία της ψυχολογικής υπηρεσίας του κέντρου με το σχολείο συνέβαλλε στην ομαλή ένταξη των εξυπηρετούμενων παιδιών, καθώς και στην ευαισθητοποίηση της ομάδας των εκπαιδευτικών σε ό,τι αφορούσε ζητήματα ψυχικής υγείας και μετανάστευσης.

Ψυχολογική υποστήριξη του παιδιού:

Οι ψυχολόγοι του κέντρου ήταν υπεύθυνοι για τη διάγνωση και αξιολόγηση της παρουσίας ψυχικών διαταραχών (συναισθηματικών, μαθησιακών και συμπεριφορικών προβλημάτων), καθώς και για την ψυχοθεραπευτική παρακολούθηση και υποστήριξη και την παραπομπή στις αρμόδιες υπηρεσίες, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο (νοσηλεία, παραπομπή για εκτίμηση μαθησιακών δυσκολιών).

Ενισχυτική Διδασκαλία

Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες περιλάμβαναν την ενίσχυση και βελτίωση του μαθησιακού επιπέδου των παιδιών με την παροχή βοήθειας στα μαθήματα του σχολείου, καθώς και την ανάπτυξη ή βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων των παιδιών.

Πιο συγκεκριμένα, βελτίωση:

 • στην ακρόαση– κατανόηση του προφορικού λόγου
 • στην ομιλία– παραγωγή προφορικού λόγου
 • στο εύρος και τη χρήση λεξιλογίου
 • στη γραφή– παραγωγή γραπτού λόγου
 • της αναγνωστικής ικανότητας
 • στην κατανόηση κειμένου

Όσον αφορά στα παιδιά που παρακολουθούσαν το πρόγραμμα για εκμάθηση ελληνικών, οι υπηρεσίες που παρέχονταν αφορούσαν την ανάπτυξη ή βελτίωση γλωσσικών ικανοτήτων των παραπάνω.

Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης

Τα Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης στόχευαν στην έκφραση συναισθημάτων, στην ανάπτυξη της επικοινωνίας και στην προσαρμογή και ενσωμάτωση των παιδιών στην ελληνική κοινωνία.

Αφορούσαν τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών μέσα από εικαστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες αποτελώντας το έναυσμα αλληλεγγύης, συνεργασίας, κατανόησης της ελληνικής κουλτούρας, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για την ομαλή ένταξη των παιδιών στη χώρα μας. Βελτίωσαν  την επικοινωνία στο σπίτι, στο σχολείο, με τους συνομήλικους τους.

Εργαστήριο Graffiti:

Λειτούργησε με δάσκαλο ζωγράφο και είχε στόχο:

 • Να δώσει διέξοδο στις καλλιτεχνικές τάσεις των παιδιών να πειραματισθούν και να αυτοσχεδιάσουν.
 • Να καλλιεργήσει την παρατηρητικότητα, τη φαντασία, την επινοητικότητα και την ευαισθησία τους.
 • Να κεντρίσει την άμιλλα και να συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση και γενικότερα στην προσαρμογή τους στο φυσικό, το τεχνητό και το ανθρώπινο περιβάλλον.

Εργαστήριο Μαγειρικής:

Το Εργαστήριο Μαγειρικής βοήθησε τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα το αντικείμενο, να μάθουν να ασχολούνται από μικρή ηλικία με τις πραγματικές τροφές. Να αγγίζουν φρέσκα προϊόντα στην πραγματική τους διάσταση, να μάθουν να ξεχωρίζουν τα υλικά.

Η εκμάθηση μαγειρικής αφορούσε όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως ηλικίας και προσωπικότητας.

Δεν χρειάζεται το παιδί να προορίζεται για επαγγελματίας μάγειρας αλλά είναι σημαντικό να αναπτύξει δεξιότητες που ενθαρρύνουν την κινησιολογία του, την κοινωνικοποίησή του και ενισχύουν την αυτοπεποίθησή του.

Ελεύθερη Απασχόληση:

Τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να προσέρχονται στο χώρο του Κέντρου που ήταν εξοπλισμένος με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, play-station, βιβλιοθήκη, ping-pong, όποτε επιθυμούσαν μετά το σχολείο, είτε για διάβασμα και ανεύρεση πληροφοριών για τυχόν σχολικές εργασίες, είτε για παιχνίδι και κοινωνικοποίηση.

Κοινοποίησε την δράση

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp