Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης για υπεύθυνο καθημερινής φροντίδας για νυχτερινή βάρδια

ΘΕΣΗ: 1 ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 14/07/2023

Μάθε Περοσσότερα