Όροι Χρήσης

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου

  1. Ο παρών δικτυακός τόπος που ανήκει στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» και με διακριτικό τίτλο «Med-In (Medical Intervention)» (εφεξής «MedIn»), δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες. Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Οπωσδήποτε, η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
  2. Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου της Med-In δεν είναι κατά κανόνα ακατάλληλο για ανηλίκους, σύμφωνα με το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο και ιδίως σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει το άρθρο 7α του ν 2251/1994 (Α΄191) και το άρθρο 10 του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας (Α΄23) για την «Προστασία των ανηλίκων και άλλων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού». Σε κάθε περίπτωση, εφόσον το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και των καναλιών, σελίδων και λογαριασμών Med-In σε τρίτους ιστοχώρους, θεωρείται από την ομάδα της Med-In ακατάλληλο για ανηλίκους, θα συνοδεύεται από αντίστοιχη προειδοποίηση προς τους/τις επισκέπτες/τριες, χρήστες/ριες και η χρήση των υπηρεσιών θα ζητά, όπου αυτό απαιτείται, τη συναίνεση των εχόντων την γονική μέριμνα/επιμέλεια των ανήλικων χρηστών/τριών.
  3. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι πιθανό ότι θα τροποποιηθούν στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση. Εν τούτοις, η παρούσα σελίδα πάντα θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.
  4. Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη-πιστοποιημένους επισκέπτες.
    Ο παρών δικτυακός τόπος είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της ιδιοκτήτριας εταιρείας του παρόντος δικτυακού τόπου, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.
  5. Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Med-In και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη. Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που συγκαταλέγονται στον διαδικτυακό τόπο έχουν τεθεί καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης. Ευνόητο είναι ότι θα αφαιρεθούν, εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους.
  6. Αναφορικά με την πολιτική μας σε θέματα χρήσης cookies και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συμβουλευτείτε την αντίστοιχη αναλυτική ενότητα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
  7. Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου και του λοιπού ψηφιακού περιεχομένου της Med-In διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα (GDPR) και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οι όροι αυτοί αποτελούν συμφωνία μεταξύ της Med-In και του/της επισκέπτη/ριας των σελίδων της. H χρήση του δικτυακού τόπου και του λοιπού ψηφιακού περιεχομένου της Med-In από τους/ις επισκέπτες/ριες του, προϋποθέτει την κατανόηση και τη συνολική αποδοχή όλων των παραπάνω όρων συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής μας για το Απόρρητο και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών/ριών μας, στην οποία παραπέμπουν ρητά οι παραπάνω όροι. Η Med-In διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να ανανεώνει τους παραπάνω όρους, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε τους/τις χρήστες/ριες των υπηρεσιών μας να ελέγχουν κάθε φορά για ενδεχόμενες αλλαγές, δεδομένου ότι η χρήση των ιστοχώρων της Med-In, των καναλιών της σε ιστοχώρους αναπαραγωγής οπτικοακουστικού υλικού και των λογαριασμών/σελίδων της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης προϋποθέτει την αποδοχή όλων των κάθε φορά ισχυόντων όρων.