Αρχική

Η δική σας συνδρομή μπορεί να γίνει παρέμβαση για τον συνάνθρωπο

Κάνε μια Δωρεά

Ό,τι δεν αντιμετωπίζεται διαιωνίζεται και κάποτε γίνεται και δικό μας πρόβλημα

Επικοινωνία

Δημητρίου Μάργαρη 5Α, 11525, Αθήνα

(+30) 210 6722267

info@medin.gr