Υποχρέωσή μας να στηρίξουμε το αυτονόητο

Δικαίωμα στη ζωή και την αξιοπρέπεια

Παρέχουμε επείγουσα ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια ώστε να αντιμετωπιστούν βασικά προβλήματα επιβίωσης όπως η στέγαση, η σίτιση και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ατόμων και ομάδων που βρίσκονται σε ανάγκη.

παιδιά έχουν φιλοξενηθεί στις Δομές Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσφύγων & Μεταναστών.
0 +
ιατρικές επισκέψεις σε Κέντρα Ταυτοποίησης Προσφύγων και Κρατητήρια Αλλοδαπών.
0 +
οικογένειες επωφελήθηκαν από το Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ν. Καμαράτος.
0 +
παιδιά επωφελήθηκαν ιατρικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών στα κρατητήρια ανηλίκων.
0 +

Μπορείς να Βοηθήσεις

Γνώρισε το έργο μας

Προηγούμενα Προγράμματα

Ευκαιρίες Καριέρας

Αναζήτησε θέσεις εργασίας στον Οργανισμό μας και στείλε μας το βιογραφικό σου

Υποστηρικτές