Αρχική

Δικαίωμα στη Ζωή και την Αξιοπρέπεια

Η δική σας συνδρομή μπορεί να γίνει παρέμβαση για τον συνάνθρωπο

Κάνε μια Δωρεά

Ότι δεν αντιμετωπίζεται διαιωνίζεται και κάποτε γίνεται και δικό μας πρόβλημα

Επικοινωνία

Μιχαλακοπούλου 99, 11527, Αθήνα

(+30) 210 7778770

info@medin.gr