Αρχική

Δικαίωμα στη Ζωή και την Αξιοπρέπεια

Παρέχουμε επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας.

Κεντρικός στόχος μας είναι να συνδράμουμε ώστε να αντιμετωπιστούν βασικά προβλήματα επιβίωσης όπως η στέγαση, η σίτιση και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

0

οικογένειες επωφελήθηκαν από το Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ν. Καμαράτος

0

παιδιά ηλικίας 12-18 ετών, έχουν φιλοξενηθεί στις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσφύγων και Μεταναστών

0

παιδιά ηλικίας 8-17 ετών, επωφελήθηκαν ιατρικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών στα κρατητήρια ανηλίκων Αμυγδαλέζας

0

άτομα επωφελήθηκαν στα κρατητήρια αλλοδαπών με πάνω από 150.000 ιατρικές επισκέψεις

0

ιατρικές επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο Ταυτοποίησης Μεταναστών και Προσφύγων Σάμου

Η δική σας συνδρομή μπορεί να γίνει παρέμβαση για τον συνάνθρωπο

Κάνε μια Δωρεά

Ό,τι δεν αντιμετωπίζεται διαιωνίζεται και κάποτε γίνεται και δικό μας πρόβλημα

Επικαιρότητα

Επικοινωνία

Δημητρίου Μάργαρη 5Α, 11525, Αθήνα

(+30) 210 6722267

info@medin.gr