Ιαν 20, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών ορκωτών ελεγκτών λογιστών

20 Ιανουαρίου 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση παροχής...
Δεκ 16, 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Προμήθεια «ειδών υγιεινής» Ανατολή

16 Δεκεμβρίου 2020 Ανάρτηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για Προμήθεια «ειδών...
Δεκ 16, 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Προμήθεια «ειδών υγιεινής» Ίριδα και Νέα Εστία

16 Δεκεμβρίου 2020 Ανάρτηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για Προμήθεια «ειδών...
Δεκ 16, 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Προμήθεια «γραφικής ύλης» Ίριδα και Νέα Εστία

16 Δεκεμβρίου 2020 Ανάρτηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για Προμήθεια...
Δεκ 16, 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Προμήθεια «γραφικής ύλης» Ανατολή

16 Δεκεμβρίου 2020 Ανάρτηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για Προμήθεια...
Δεκ 15, 2020

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για Προμήθεια «τροφίμων» Ανατολή

15 Δεκεμβρίου 2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ...
Δεκ 15, 2020

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για Προμήθεια «τροφίμων» Ίριδα και Νέα Εστία

15 Δεκεμβρίου 2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ...
Ιούλ 29, 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ISO 9001:2015

28 Ιουλίου 2020 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη παροχή υπηρεσίας ανάπτυξης...
Ιούν 16, 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Προμήθεια «ειδών υγιεινής» και «γραφικής ύλης»

16 Ιουνίου 2020 Ανάρτηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για Προμήθεια «ειδών...
Ιούν 15, 2020

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για Προμήθεια «τροφίμων»

15 Ιουνίου 2020 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για Προμήθεια...