Σεπ 22, 2020

Προκήρυξη θέσης διερμηνέα Φαρσί πλήρους απασχόλησης

ΘΕΣΗ:  1 ΘΕΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΦΑΡΣΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...
Σεπ 22, 2020

Προκήρυξη θέσης κοινωνικού επιστήμονα – εκπαιδευτικού μερικής απασχόλησης

ΘΕΣΗ : 1 ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ...
Σεπ 22, 2020

Προκήρυξη θέσης ψυχολόγου μερικής απασχόλησης

ΘΕΣΗ: 1 ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...