Ιούλ 6, 2021

Προκήρυξη θέσης γενικών καθηκόντων

ΘΕΣΗ:  1 ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...
Ιούλ 6, 2021

Προκήρυξη θέσης γενικών καθηκόντων – φυλάκων

ΘΕΣΗ: 1 ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΝΥΧΤΑ – ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...
Ιούν 7, 2021

Προκήρυξη θέσης μάγειρα/ισσα

ΘΕΣΕΙΣ: 1 ΘΕΣΗ ΜΑΓΕΙΡΑ/ΙΣΣΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...
Ιούν 7, 2021

Προκήρυξη θέσης επιστημονικά υπεύθυνου

ΘΕΣΗ: 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 3 μήνες...
Ιούν 7, 2021

Προκήρυξη θέσεων ψυχολόγων πλήρους απασχόλησης

ΘΕΣΕΙΣ: 1 ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ...
Ιούν 7, 2021

Προκήρυξη θέσης γενικών καθηκόντων

ΘΕΣΗ:  1 ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...
Ιούν 7, 2021

Προκήρυξη θέσεων κοινωνικών λειτουργών

ΘΕΣΕΙΣ: 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ...
Ιούν 7, 2021

Προκήρυξη θέσεων γενικών καθηκόντων – φυλάκων

ΘΕΣΕΙΣ: 2 ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΝΥΧΤΑ – ΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ...
Ιούν 7, 2021

Προκήρυξη θέσης Κοινωνικού Επιστήμονα για εκπαιδευτικές δραστηριότητες

ΘΕΣΗ: 1 ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ...
Μαΐ 24, 2021

Προκήρυξη θέσης γενικών καθηκόντων

ΘΕΣΗ:  1 ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...