Ο όρος εθελοντισμός αναφέρεται στην ηθελημένη παροχή υπηρεσιών χωρίς το κίνητρο της υλικής ανταμοιβής, προς όφελος της κοινωνίας. Δεν είναι υποχρεωτικός, στηρίζεται στην αυτόβουλη συμμετοχή του ενεργού πολίτη.

Στόχος ενός εθελοντή είναι η βελτίωση των κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών και άλλων θεμελιωδών αναγκών μιας κοινωνίας. Ταυτόχρονα, έρευνες αποδεικνύουν την ευεργετική επίδραση του εθελοντισμού και άλλων αγαθοεργιών για το άτομο.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας και ειδικότητας, με ενδιαφέρον για το συνάνθρωπο και επιθυμία να προσφέρουν το χρόνο και τις γνώσεις τους, μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις της Οργάνωσης, να εμπλουτίσουν και να ενισχύσουν το έργο μας.

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.