Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια τροφίμων

Ανάρτηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για Προμήθεια «τροφίμων» με απευθείας ανάθεση της Δράσης/Έργου «Επιχορήγηση Φορέων για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο πλαίσιο του ΤΠΑ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφοράς: 7/3/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp