Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια κλιματιστικών

Ανάρτηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για προμήθεια «κλιματιστικών» με απευθείας ανάθεση της Δράσης/Έργου «Επιχορήγηση Φορέων για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο πλαίσιο του ΤΠΑ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου»

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφοράς: 24/3/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp