Στέγαση Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Παροχή στέγασης και ασφαλούς διαβίωσης ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων και μεταναστών

Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας “Ν. Καμαράτος”

Κέντρο Φροντίδας για την υποστήριξη παιδιών και οικογενειών με κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες

Κέντρα Κράτησης και Κέντρα Πρώτης Υποδοχής

barbed-wire-2074965_1920

Παροχή ιατροφαρμακευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε Κέντρα Κράτησης και Πρώτης Υποδοχής

Κοινωνική Υποστήριξη Ευπαθών Ομάδων

boy-330582_1920

Παροχή κοινωνικής υποστήριξης σε ευπαθείς ομάδες σε διάφορες περιοχές της Ελληνικής επικράτειας 

Υγειονομική Υποστήριξη Άλλων Χωρών

Παροχή υγειονομικής υποστήριξης και ιατρικής εκπαίδευσης σε νοσοκομεία και ιατρικό προσωπικό άλλων χωρών