Ανακοινώσεις

Προκήρυξη θέσεων γενικών καθηκόντων – φυλάκων

ΘΕΣΕΙΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΝΥΧΤΑ –  ΦΥΛΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΝΥΧΤΑ – ΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2 μήνες με δυνατότητα παράτασης ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 23/06/2022 - 07/07/2022

Μάθε Περοσσότερα
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια τροφίμων

Ανάρτηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για Προμήθεια «τροφίμων» με απευθείας ανάθεση της Δράσης/Έργου «Επιχορήγηση Φορέων για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο πλαίσιο του ΤΠΑ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου»

Μάθε Περοσσότερα
Προκήρυξη θέσεων γενικών καθηκόντων

ΘΕΣΕΙΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31/05/2022 - 9/06/2022

Μάθε Περοσσότερα