Ανακοινώσεις

Προκήρυξη θέσης γενικών καθηκόντων – φυλάκων

ΘΕΣΕΙΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΝΥΧΤΑ –  ΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 4 μήνες με δυνατότητα παράτασης ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 20/09/2022 - 04/10/2022

Μάθε Περοσσότερα
Προκήρυξη θέσεων κοινωνικών λειτουργών

ΘΕΣΕΙΣ: 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 5 μήνες με δυνατότητα παράτασης ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 19/08/2022 - 31/08/2022

Μάθε Περοσσότερα
Προκήρυξη θέσεων διερμηνέων Αραβικών και Σομάλι

ΘΕΣΕΙΣ:  ΕΝΑΣ (1) ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ (1) ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΣΟΜΑΛΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 5 μήνες με δυνατότητα παράτασης ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 08/08/2022 - 22/08/2022

Μάθε Περοσσότερα