Ευχαριστούμε Θερμά για την Προσφορά σας στην Ιατρική Παρέμβαση

”Κανένας δεν έγινε φτωχός με το να δίνει.”
― Anne Frank

Δ. Αργυρόπουλος & Συνεργάτες Ο.Ε.

Υποστήριξη του Κέντρου Κοινωνικής Φροντίδας «Νικόλαος Καμαράτος», με συνεισφορά στις υπηρεσίες καθαριότητας και στα πάγια λειτουργικά έξοδα του κτιρίου.

Ένωση “Μαζί για το Παιδί”

Δωρεά τροφίμων, ειδών ρουχισμού και προσωπικής υγιεινής με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των παιδιών που διαμένουν στις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων που λειτουργεί η Ιατρική Παρέμβαση.

Θ. Νιτσιάκος Α.Β.Ε.Ε.

Δωρεά προϊόντων της εταιρείας για την υποστήριξη της  σίτισης των παιδιών που διαμένουν στις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων που λειτουργεί η Ιατρική Παρέμβαση.

Ίδρυμα Μποδοσάκη

Οικονομική ενίσχυση των δράσεων της Ιατρικής Παρέμβασης και υλικοτεχνική υποστήριξη των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

Δεσμός

Δωρεά πετρελαίου για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης, καθώς και μάσκες προστασίας προσώπου για τους επωφελούμενους των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

Αποστολή

Δωρεά γάλακτος, σκηνών και ρουχισμού για την υποστήριξη των επωφελούμενων στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο Βαθύ της Σάμου.

Κύριος και Κυρία Καμαράτου

Παραχώρηση κτιρίου στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα.

Νίκη Πεσμαζόγλου

Δωρεά ειδών πρώτης ανάγκης για την υποστήριξη των παιδιών που διαμένουν στις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων που λειτουργεί η Ιατρική Παρέμβαση.

Φιλανθρωπικό Σωματείο “Άνοιξη” Πάτρας

Συλλογή και δωρεά ρουχισμού  στο Κέντρο Ταυτοποίησης Μεταναστών και Προσφύγων στο Βαθύ της Σάμου.

Μαρίνος Μακρής

Τεχνική υποστήριξη των δικτύων της οργάνωσης και τεχνολογιών διαδικτύου.

Λίλια Καψιώτη

Υλοποίηση ομάδων ενδυνάμωσης προσωπικού.

Σοφία Αλεβιζοπούλου

Τεχνική υποστήριξη της κατασκευής και συντήρησης της ιστοσελίδας της οργάνωσης.

HPD Innovation Lab

Δωρεά τροφίμων και φαρμάκων για τη στήριξη των επωφελούμενων της Ιατρικής Παρέμβασης.

Αγγλικανική Εκκλησία

Ενίσχυση των ιατρείων με φάρμακα, κουβέρτες και sleeping bags για τους διαμένοντες στο Κέντρο Ταυτοποίησης Μεταναστών και Προσφύγων στο Βαθύ της Σάμου.

“Μπορούμε”

Προσφορά τροφίμων σε συνεργασία με τοπικούς φορείς για την κάλυψη των αναγκών των επωφελούμενων της Ιατρικής Παρέμβασης.