Τρέχουσες Προκηρύξεις

Δεν βρέθηκαν άρθρα.

Προηγούμενες Προκηρύξεις

ΘΕΣΕΙΣ: 1 ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2 μήνες με δυνατότητα παράτασης ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 19/10/2020ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: Το αντικείμενο της συγκεκριμένης ...
Διαβάστε Περισσότερα
ΘΕΣΕΙΣ: 3 ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ - ΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ) ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2 μήνες με δυνατότητα παράτασης ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 19/10/2020ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚAΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: ...
Διαβάστε Περισσότερα
ΘΕΣΗ: 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 3 μήνες με δυνατότητα παράτασης ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 2/10/2020ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: Το αντικείμενο της συγκεκριμένης ...
Διαβάστε Περισσότερα
ΘΕΣΗ:  1 ΘΕΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΦΑΡΣΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 3 μήνες με δυνατότητα παράτασης ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 22/09/2020 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ...
Διαβάστε Περισσότερα
ΘΕΣΗ : 1 ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ...
Διαβάστε Περισσότερα
ΘΕΣΗ: 1 ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 3 μήνες με δυνατότητα παράτασης ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 22/09/2020ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: Το αντικείμενο της ...
Διαβάστε Περισσότερα
ΘΕΣΗ: 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 4 μήνες ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 27/07/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: Το αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης ...
Διαβάστε Περισσότερα
ΘΕΣΕΙΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΝΥΧΤΑ -  ΦΥΛΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 1 μήνα με δυνατότητα ανανέωσης για άλλους 3 ...
Διαβάστε Περισσότερα
ΘΕΣΗ: 1 ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO OFFICER) ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2 έτη ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 18/05/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ...
Διαβάστε Περισσότερα