Τρέχουσες Προκηρύξεις

ΘΕΣΗ:  1 ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2 μήνες με δυνατότητα παράτασης ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 8/4/2021ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚAΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: Το αντικείμενο ...
Διαβάστε Περισσότερα
ΘΕΣΕΙΣ: 1 ΘΕΣΗ ΜΑΓΕΙΡΑ/ΙΣΣΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2μήνες με δυνατότητα παράτασης ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 8/4/2021ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: Το αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης ...
Διαβάστε Περισσότερα

Προηγούμενες Προκηρύξεις

ΘΕΣΗ:  1 ΘΕΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΟΥΡΝΤΟΥ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 5 μήνες με δυνατότητα παράτασης ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 2/02/2021ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: Το αντικείμενο ...
Διαβάστε Περισσότερα
ΘΕΣΗ: 1ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 4 μήνες με δυνατότητα παράτασης ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 29/01/2021ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: Το αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης ...
Διαβάστε Περισσότερα
ΘΕΣΕΙΣ: 1 ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΝΥΧΤΑ – ΦΥΛΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 5 μήνες με δυνατότητα παράτασης ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 19/1/2021ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚAΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: Το αντικείμενο ...
Διαβάστε Περισσότερα
ΘΕΣΗ:  1 ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 5 μήνες με δυνατότητα παράτασης ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 15/01/2021ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: Το αντικείμενο ...
Διαβάστε Περισσότερα
ΘΕΣΗ : 1 ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 21/12/2020ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: Το αντικείμενο της ...
Διαβάστε Περισσότερα
ΘΕΣΗ: 1 ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ...
Διαβάστε Περισσότερα
ΘΕΣΕΙΣ:  2 ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ) ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 10/12/2020ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚAΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: Το ...
Διαβάστε Περισσότερα
ΘΕΣΕΙΣ:  3 ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ - ΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ) 1 ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ – ΦΥΛΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 6 μήνες με ...
Διαβάστε Περισσότερα
ΘΕΣΗ: 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 2/12/2020ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: Το αντικείμενο της συγκεκριμένης ...
Διαβάστε Περισσότερα
ΘΕΣΕΙΣ: 1 ΘΕΣΗ ΜΑΓΕΙΡΑ/ΙΣΣΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 6μήνες με δυνατότητα παράτασης ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 2/12/2020ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: Το αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης ...
Διαβάστε Περισσότερα