14 Ιουνίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες ανακαίνισης στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών, «Του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020» της Δράσης/Έργου «Επιχορήγηση Ν.Π. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την υλοποίηση του Έργου: Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Ανατολή»» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5047300.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 26/7/2019 Ημέρα Παρασκευή Ώρα 10π.μ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΗΞΕ