28 Ιουλίου 2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη παροχή υπηρεσίας ανάπτυξης και εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 6/8/2020 Ημέρα Πέμπτη Ώρα 4 μ.μ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΗΞΕ