Τρέχουσες Προκηρύξεις

Δεν βρέθηκαν άρθρα.

Προηγούμενες Προκηρύξεις

22 Μαίου 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση παροχής υπηρεσιών ορκωτών ελεγκτών λογιστών σε τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της οικονομικής χρήσης ...
Διαβάστε Περισσότερα
1 Νοεμβρίου 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες ανακαίνισης «Στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών του «Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης ...
Διαβάστε Περισσότερα
14 Οκτωβρίου 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες ανακαίνισης «Στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών του «Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης ...
Διαβάστε Περισσότερα
9 Αυγούστου 2019 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού Τεύχος Δημοπράτησης S_02/2019 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για Προμήθεια «τροφίμων» στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών του ...
Διαβάστε Περισσότερα
7 Αυγούστου 2019 Ανάρτηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για Προμήθεια «ειδών υγιεινής» και «γραφικής ύλης» στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών του «Εθνικού ...
Διαβάστε Περισσότερα
17 Ιουλίου 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες ανακαίνισης στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών, «Του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης ...
Διαβάστε Περισσότερα
11 Ιουλίου 2019 Ανάρτηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για Προμήθεια «ειδών υγιεινής» και «γραφικής ύλης» στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών του «Εθνικού ...
Διαβάστε Περισσότερα
14 Ιουνίου 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες ανακαίνισης στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών, «Του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης ...
Διαβάστε Περισσότερα
11 Ιουνίου 2019 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για Προμήθεια «τροφίμων» στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών του «Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης ...
Διαβάστε Περισσότερα