Τρέχουσες Προκηρύξεις

Δεν βρέθηκαν άρθρα.

Προηγούμενες Προκηρύξεις

20 Ιανουαρίου 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση παροχής υπηρεσιών ορκωτών ελεγκτών λογιστών σε τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της οικονομικής χρήσης ...
Διαβάστε Περισσότερα
16 Δεκεμβρίου 2020 Ανάρτηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για Προμήθεια «ειδών υγιεινής» της Δράσης/Έργου «Επιχορήγηση Ν.Π. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την υλοποίηση του Έργου: ...
Διαβάστε Περισσότερα
16 Δεκεμβρίου 2020 Ανάρτηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για Προμήθεια «ειδών υγιεινής» της Δράσης/Έργου «Επιχορήγηση Ν.Π. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την υλοποίηση του Έργου: ...
Διαβάστε Περισσότερα
16 Δεκεμβρίου 2020 Ανάρτηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για Προμήθεια «γραφικής ύλης» της Δράσης/Έργου «Επιχορήγηση Ν.Π. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την υλοποίηση του ...
Διαβάστε Περισσότερα
16 Δεκεμβρίου 2020 Ανάρτηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για Προμήθεια «γραφικής ύλης» της Δράσης/Έργου «Επιχορήγηση Ν.Π. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την υλοποίηση του ...
Διαβάστε Περισσότερα
15 Δεκεμβρίου 2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών για την υλοποίηση του Έργου: ...
Διαβάστε Περισσότερα
15 Δεκεμβρίου 2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών, «Του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου ...
Διαβάστε Περισσότερα
28 Ιουλίου 2020 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη παροχή υπηρεσίας ανάπτυξης και εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 Καταληκτική ημερομηνία ...
Διαβάστε Περισσότερα
16 Ιουνίου 2020 Ανάρτηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για Προμήθεια «ειδών υγιεινής» και «γραφικής ύλης» στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών του «Εθνικού ...
Διαβάστε Περισσότερα
15 Ιουνίου 2020 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για Προμήθεια «τροφίμων» στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών του «Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης ...
Διαβάστε Περισσότερα