Προκήρυξη θέσης Μάγειρα

ΘΕΣΕΙΣ: 1 ΘΕΣΗ ΜΑΓΕΙΡΑ/ΙΣΣΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 10 μήνες με δυνατότητα παράτασης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 3/2/2022 – 10/2/2022

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Το αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης περιλαμβάνει:

Καθήκοντα Μάγειρα

 1. Η προετοιμασία και παρασκευή των γευμάτων.
 2. Η προετοιμασία ατομικών προγραμμάτων.
 3. Η καθαριότητα του χώρου εστίασης (κουζίνας/τραπεζαρίας)
 4. Η καταγραφή των ελλείψεων της κουζίνας σε αναλώσιμα υλικά και εργαλεία
 5. Η υποβολή αναφοράς των ελλείψεων στον Διοικητικό
 6. Προετοιμασία σε συνεργασία με υπάλληλο γενικών καθηκόντων του εβδομαδιαίου προγράμματος διατροφής  και παράδοση στον διοικητικό.
 7. Δεν αποκτά φιλικές σχέσεις με τους επωφελούμενους εντός και εκτός των χώρων της δομής.
 8. Δεν κάνει καμία χρηματική συναλλαγή με τους επωφελούμενους.
 9. Δεν μεταφέρει σε δικό του όχημα επωφελούμενους.
 10. Συμμετέχει στις εποπτικές συναντήσεις της Οργάνωσης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Επαγγελματικό προφίλ προσωπικού, τυπικά και άτυπα προσόντα και επαγγελματική εμπειρία (ελάχιστες προϋποθέσεις):

Τυπικά Προσόντα:

 • Επιθυμητή η ύπαρξη προηγούμενης, συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας,
 • Απαραίτητο πιστοποιητικό υγείας για θέση υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Καλή γνώση Ελληνικής ή Αγγλικής Γλώσσας

Ατομικά Προσόντα:

Τα ατομικά προσόντα αφορούν όσους αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν κάποιο επιστημονικό ή τεχνικό ρόλο μέσα στη Δομή. Για τη διασφάλιση αυτών λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων για την επιλογή του προσωπικού:

 • Ομαδικό πνεύμα
 • Επικοινωνιακό προφίλ
 • Ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων, αμεροληψία, αντικειμενική κρίση
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στη μη διάκριση, εχεμύθεια / εμπιστευτικότητα
 • Διάθεση εξέλιξης (κατάρτιση, επιμόρφωση, ενημέρωση)
 • Δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμογής

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέσω email (mail@medin.gr) το βιογραφικό τους και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη «Θέση Μάγειρα/ισσας πλήρους απασχόλησης» ή συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα έως 10/2/2022.

Η Ιατρική Παρέμβαση εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης.

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp