Κέντρο Ταυτοποίησης Μεταναστών και Προσφύγων Βαθύ Σάμου

Παροχή Ιατρικών και Ψυχοκοινωνικών Υπηρεσιών στο Κέντρο Ταυτοποίησης Μεταναστών και Προσφύγων στο Βαθύ της Σάμου

Οι υπηρεσίες που παρέχει η Ιατρική Παρέμβαση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι:

  • Ιατρικός έλεγχος
  • Παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης και φροντίδας
  • Παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
  • Διάθεση φαρμακευτικών σκευασμάτων, κλινοσκεπασμάτων, ειδών ατομικής υγιεινής, ιματισμού και υπόδησης

Η Ομάδα της Ιατρικής Παρέμβασης αποτελείται από γιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς επιστήμονες, ψυχολόγους και βοηθητικό προσωπικό που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε καθημερινή βάση στο Κέντρο Ταυτοποίησης Μεταναστών και Προσφύγων στο Βαθύ της Σάμου σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Ιατρικές υπηρεσίες

Αρχικά ιατρικός έλεγχος σε όλους τους νεοεισαχθέντες

Λήψη Ιατρικού Ιστορικού και εξέταση των ασθενών Συμπλήρωση και επίδοση Κάρτας Υγείας. Αναγνώριση οξέων προβλημάτων, χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής. Παραπομπή σοβαρών περιστατικών σε δημόσιο νοσοκομείο για περαιτέρω  έλεγχο και εξετάσεις. Εξακρίβωση των χρόνιων ασθενειών (πχ διαβήτης, TB) και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς υγείας. Αναγνώριση ευάλωτων περιστατικών – Παραπομπή στην κοινωνική και ψυχολογική υπηρεσία. Συμβουλευτική Ιατρική – οδηγίες για προληπτική ιατρική.

Κοινωνική Υπηρεσία

Καταγραφή συγκεκριμένων αιτημάτων (διεθνή προστασία, στέγαση), προστασία και παραπομπή στις κατάλληλες υπηρεσίες. Καταγραφή αιτημάτων και παραπομπή για την προστασία ευάλωτων περιπτώσεων και την τοποθέτησή τους σε Δομή Φιλοξενίας Παροχή κοινωνικής στήριξης και περαιτέρω διερεύνησης εξατομικευμένα και ομαδικά Κάλυψη βασικών αναγκών όπως είδη προσωπικής υγιεινής, ρουχισμός, κουβέρτες – sleeping bags και υποδήματα. Οργάνωση δημιουργικών δραστηριοτήτων όταν αυτό είναι εφικτό.

Ψυχολογική Υπηρεσία

Ατομικές συνεντεύξεις. Διερεύνηση για την παρούσα κατάσταση. Ατομικές συνεντεύξεις και διερεύνηση ευαλωτότητας Ψυχολογική παρακολούθηση ευάλωτων περιστατικών σε στενή συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία. Συνεργασία με ψυχίατρο παραπομπή στο νοσοκομείο . Παροχή εξειδικευμένων παρεμβάσεων σε επείγουσες καταστάσεις «κρίσεων». Συνεργασία με τον κοινωνικό λειτουργό για την διεξαγωγή συγκεκριμένων ψυχοκοινωνικών δραστηριοτήτων ανά ομάδα στόχου. Ψυχολογική αξιολόγηση για την αναγνώριση ανηλίκων σε ειδικές περιπτώσεις. Αναγνώριση ανθρώπων με ιστορικό εξαρτήσεων.


01/08/2016 – 31/01/2017

“Emergency Assistance for the effective management of immigration flows in the Greek territory» (Επείγουσα βοήθεια για την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστατευτικών ροών στην Ελληνική επικράτεια) Agreement Number HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0026 (ABAC NUMBER: 30-CE-0816027/00-21)

16/12/2015 – 31/7/2016

«Υποστήριξη έκτακτης ανάγκης για την ενίσχυση της λειτουργίας των κινητών μονάδων πρώτης υποδοχής, να διαχειριστεί την ακραία άνοδο των μεταναστευτικών ροών στην Ελληνική Εθνική και Ευρωπαϊκή επικράτεια» (“Emergency support enhancing the operational capacity of FRS to manage the extreme rise in migration flows into Greek national and European territory”)

1/11/2013 – 15/12/2015

«Ενίσχυση της λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής σε περιοχές υπό υψηλή πίεση μεταναστευτικών ροών» 

Support of the First Reception Mobile Unites operation for the first reception procedures in areas that are under pressure by high migration flows