Πρόγραμμα κοινωνικής στήριξης των Ρομά στην Πάτρα

Πρόγραμμα κοινωνικής στήριξης των Ρομά στην Πάτρα

Από τον Δεκέμβριο του 2006 έως και τον Ιούνιο του 2007, υλοποιήθηκε πρόγραμμα κοινωνικής στήριξης, ενισχυτικής διδασκαλίας και αγωγής υγείας παιδιών ευπαθών κοινωνικά ομάδων, στην Πάτρα.

Η ομάδα παρέμβασης ήταν δύο δασκάλες και μία κοινωνική λειτουργός.

Η αίθουσα είχε παραχωρηθεί από την Μητρόπολη Πατρών και το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Υγείας.

Συμμετείχαν παιδιά Ρομά, και μεταναστών από ανατολικές χώρες και στόχος του προγράμματος ήταν η βοήθεια για την ομαλή ένταξη των παιδιών στη μαθητική κοινότητα, αλλά και βοήθεια προς τους γονείς τους, καθώς επρόκειτο για οικογένειες με μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, που χρειάζονταν ιδιαίτερη στήριξη για να επιλυθούν.

Η ομάδα στόχου περιελάμβανε παιδιά του 57ου Δημοτικού σχολείου, τα οποία κατά την κρίση των δασκάλων, υστερούσαν σε κάποια μαθήματα και χρειάζονταν ενισχυτική διδασκαλία. Πραγματοποιήθηκε επίσης πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης από την κοινωνική λειτουργό (ομαδικά παιχνίδια, αγωγή υγείας) δύο φορές την εβδομάδα.

Κατά το διάστημα υλοποίησης του προγράμματος λαμβάνονταν συνεντεύξεις γονέων με σκοπό την γνωριμία και τη δημιουργία κοινωνικού ιστορικού, την γνώση των προβλημάτων της οικογένειας. Τα παιδιά της ομάδας παρουσίασαν προθυμία συμμετοχής και σημείωσαν σημαντική βελτίωση, τόσο στα σχολικά μαθήματα, όσο και στην συμπεριφορά τους, ενώ πριν την έναρξη του προγράμματος παρουσίαζαν σοβαρές ελλείψεις σε στοιχειώδεις σχολικές δεξιότητες (ανάγνωση, γραφή, ορθογραφία).