Περίθαλψη και υποστήριξη αλλοδαπών κρατουμένων σε χώρους κράτησης της Αθήνας

Προγράμματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης αλλοδαπών κρατουμένων σε χώρους κράτησης της Αθήνας

Από τον Νοέμβριο του 2004 έως και τον Δεκέμβριο του 2014 έχουν επωφεληθεί από τις ιατρικές, ψυχολογικές και κοινωνικές μας υπηρεσίες 70.000 άτομα ενώ οι επισκέψεις στα ιατρεία ξεπέρασαν τις 150.000. Στόχος των επισκέψεων ήταν η επίλυση ιατρικών, κοινωνικών και ψυχολογικών προβλημάτων που προέκυπταν.

 1. Από τον Νοέμβριο του 2004 έως και τον Φεβρουάριο του 2006 ομάδα της ιατρικής παρέμβασης, αποτελούμενη από εθελοντές γιατρούς, νοσηλεύτρια, κοινωνική λειτουργό και ψυχολόγο και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας επισκεπτόταν σε τακτά χρονικά διαστήματα τα κρατητήρια γυναικών και ανηλίκων στην Αμυγδαλέζα.
 2. Από τον Φεβρουάριο του 2006 έως και τον Δεκέμβριο του 2009 ο χώρος δράσης μεταφέρθηκε στα νέα κρατητήρια ανδρών και γυναικών στην περιοχή Ρέντη, σε ιατρείο εντός του χώρου των  κρατητηρίων.   
 3. Κατά το έτος 2010 εκτός από τα ανωτέρω κρατητήρια στο πρόγραμμα συμπεριλάβαμε ακόμα ένα κρατητήριο στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος.
 4. Κατά το έτος 2011 στα πλαίσια των επειγόντων μέτρων ο χώρος δράσης μεταφέρθηκε και στα κρατητήρια Ασπροπύργου και Ελληνικού.
 5. Κατά το έτος 2012 αναλάβαμε τα κρατητήρια ανδρών Αμυγδαλέζας. Το πρόγραμμα  συνεχίστηκε μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2014.

Από τον Φεβρουάριο του 2006 έως και τον Δεκέμβριο του 2014 το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας.


Υπηρεσίες που παρήχθησαν

Ιατρικές

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης οι υπηρεσίες που παρέχονταν ήταν οι ακόλουθες:
 • Τακτικό Ιατρείο – Αντιμετώπιση οξέων παθήσεων και δρομολόγηση κατάλληλων εξετάσεων και θεραπείας σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Νοσοκομεία εφόσον αυτό χρειαζόταν
 • Παρακολούθηση χρόνιων παθολογικών προβλημάτων
 • Έλεγχος ειδικών προβλημάτων υγείας (π.χ. διαβήτης, ειδικές λοιμώξεις) σε συνεννόηση με κρατικά Νοσοκομεία και φορείς για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων
 • Συμβουλευτική υγείας
 • Οδηγίες προληπτικής ιατρικής

Ψυχολογικής στήριξης

Οι Υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης αφορούσαν: 
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων προσαρμογής
 • Άμεση αντιμετώπιση  οξέων ψυχολογικών προβλημάτων.
 • Εβδομαδιαία παρακολούθηση των ψυχιατρικών περιστατικών από ψυχίατρο
 • Αντιμετώπιση κρίσεων -ψυχολογική στήριξη
 • Διερεύνηση θυμάτων trafficking σε συνεργασία με τον κοινωνικό λειτουργό

Κοινωνικής συμβουλευτικής στήριξης

Οι Υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης αφορούσαν:
 • Λήψη κοινωνικού ιστορικού με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των κρατουμένων (ηλικία, χώρα καταγωγής, οικογενειακή κατάσταση)
 • Παραπομπή στις αρμόδιες υπηρεσίες περιπτώσεων που χρειάζονταν  περαιτέρω βοήθεια
 • Διερεύνηση θυμάτων σωματεμπορίας σε συνεργασία με τον ψυχολόγο και  παραπομπή  στην αρμόδια υπηρεσία (anti-trafficking)  της Ασφάλειας Αθηνών
 • Συμπληρωματικές πληροφορίες για την διαδικασία ασύλου και  ενημέρωση  για τους ξενώνες φιλοξενίας

Αποτελέσματα της δουλειάς μας

1. Βελτιώθηκε η υγειονομική κατάσταση των κρατουμένων και αντιμετωπίσθηκαν επείγοντα ιατρικά προβλήματα

 • Με την καθημερινή παρακολούθηση των ιατρικών περιστατικών
 • Με τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο
 • Με την άμεση παραπομπή των επειγόντων περιστατικών σε ειδικούς ιατρούς ή νοσοκομεία
 • Με τον προληπτικό υγειονομικό έλεγχο όλων των κρατουμένων

2. Πραγματοποιήθηκε παρέμβαση σε άτομα που αντιμετώπιζαν επιπρόσθετους κινδύνους λόγω παραβατικών συμπεριφορών (χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών)

 • Με την παρακολούθηση από τον ψυχίατρο και τον ψυχολόγο της ομάδας
 • Με την συνεργασία του Προγράμματος Mosaic του ΚΕΘΕΑ

3. Βελτιώθηκε η ποιότητα των συνθηκών διαβίωσης στους χώρους διαμονής

 • Με τον τακτικό καθαρισμό-απολύμανση των κλινοσκεπασμάτων
 • Με την διανομή ρουχισμού από μέλη της Ιατρικής Παρέμβασης σε όλους τους κρατούμενους
 • Με την διανομή του φαγητού, μέσω τροχήλατων καροτσιών, ώστε να πληρούνται οι στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής
 • Με την μεταφορά των κρατουμένων με δερματολογικά ή μεταδιδόμενα νοσήματα (ψώρα φυματίωση) σε μονά κελιά έτσι ώστε να αποφεύγεται η μετάδοση της νόσου στους υπόλοιπους κρατούμενους μέχρι την ολοκλήρωση της θεραπείας
 • Με  αναρρωτήριο με ελεύθερη πρόσβαση στην τουαλέτα
 • Με την λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης
 • Με την διανομή φυλλαδίου με θέμα την αγωγή υγείας και την ενημέρωση της ομάδας – στόχος για τα σεξουαλικώς και άλλα  μεταδιδόμενα νοσήματα 

4. Βελτιώθηκε η ψυχολογική κατάσταση των κρατουμένων  

 • Με την αξιολόγηση της ψυχολογικής κατάστασης των κρατουμένων  βάση  συνέντευξης
 • Με την παρέμβαση του Ψυχιάτρου
 • Με ατομικές  ή  ομαδικές συνεδρίες
 • Με παρέμβαση στην κρίση μέσω ψυχοθεραπευτικών τεχνικών και τεχνικών αποφόρτισης

5. Έγινε Προσπάθεια Εξασφάλισης των δικαιωμάτων των κρατούμενων

 • Με τη διερεύνηση  των προβλημάτων του ατόμου
 • Με τη διαχείριση  των προβλημάτων προσαρμογής
 • Με την ενημέρωση των  κρατουμένων για τα δικαιώματά τους, καθώς και για διαδικαστικά θέματα
 • Με την κοινωνική στήριξη η οποία αφορούσε:
 1. Το γραφείο απελάσεων (ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας αφήνονταν ελεύθεροι ).
 2. Ενημέρωση του γραφείου ασύλου προκειμένου να κατατεθεί αίτημα ασύλου.
 3. Κοινωνική στήριξη των θυμάτων σωματεμπορίας (συνεργασία με anti-trafficking της Ασφάλειας).
 4. Συνεργασία με GCR και Οικουμενικό πρόγραμμα προσφύγων για την επίλυση νομικών προβλημάτων.
 5. Επαφή με πρεσβείες για έκδοση ταξιδιωτικών έγγραφων σε άτομα  που επιθυμούσαν την επιστροφή τους στην χώρα τους .
 6. Επαφή με νοσοκομεία για την ενημέρωση των γιατρών σε σοβαρά ιατρικά περιστατικά.
 7. Ενημέρωση για ξενώνες φιλοξενίας  επικοινωνία με τις αντίστοιχες δομές και το υπουργείο υγείας.

Προβλήματα που Αντιμετωπίσαμε

Προβλήματα που Αντιμετωπίσαμεαρκετές φορές προκάλεσαν δυσλειτουργία στους χώρους των κρατητηρίων ήταν:
 • Δυσκολία συνεννόησης, καχυποψία και άρνηση συνεργασίας από την υπηρεσία φύλαξης των κρατουμένων
 • Δυσκολία συνεννόησης με το γραφείο απελάσεων
 • Δυσκολία  στην παροχή βοήθειας προς τις ευάλωτες περιπτώσεις
 • Δυσκολία στην έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων από τις πρεσβείες σε περιστατικά που επιθυμούσαν να επιστρέψουν στη χώρα τους
 • Η έλλειψη νομικής στήριξης των αιτούντων άσυλο
 • Η ελλιπής συνεργασία με την υπηρεσία Ant-trafficking για τα θύματα σωματεμπορίας, καθώς και η έλλειψη νομικής στήριξης για τα συγκεκριμένα άτομα
 • Η έλλειψη δομών Φιλοξενίας για θύματα σωματεμπορίας, ψυχιατρικά περιστατικά,  οικογένειες και ανήλικα κορίτσια                                          
 • Η μη νοσηλεία των  ψυχιατρικών περιστατικών από τα νοσοκομεία και η επιστροφή τους  στα κρατητήρια
 • Η επιστροφή από τα νοσοκομεία στα κρατητήρια σοβαρών ιατρικών  περιστατικών όπως ( διαβήτης και HIV)
 • Η πολύωρη αρκετές φορές καθυστέρηση  του ΕΚΑΒ σε περιπτώσεις μεταφοράς στο νοσοκομείο επειγόντων περιστατικών ήταν σχεδόν μόνιμο Φαινόμενο
 • Η έλλειψη προσωπικής υγιεινής, ρουχισμού και κουβερτών
 • Kακή υγιεινή των χώρων (Μικρός αριθμός τουαλετών, βρώμικοι τοίχοι, έντομα)