Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ν. Καμαράτος

Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ν. Καμαράτος

Στην Αχαρνών, σε μια από τις πιο κοινωνικά αποκλεισμένες περιοχές της Αθήνας, ένα παλιό νεοκλασικό κτίριο λειτούργησε σαν χώρος δημιουργικής απασχόλησης και υποστήριξης των παιδιών της περιοχής, με ιδιαίτερες κοινωνικές και μαθησιακές δυσκολίες. Εκεί βρήκαν έναν ασφαλή χώρο παιχνιδιού, στήριξη στις δυσκολίες του σχολείου, καθώς και ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη των ίδιων και των οικογενειών τους.

Το Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ν. Καμαράτος ξεκίνησε στις αρχές του 2008. Το κτίριο παραχωρήθηκε από τον ίδιο τον κύριο Καμαράτο στην Ιατρική Παρέμβαση. Πρόκειται για έναν άνθρωπο με ιδιαίτερες ευαισθησίες και αγάπη προς τα παιδιά, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος και θρησκείας, ο οποίος αφιέρωσε ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής του σε έργα φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

Απευθύνθηκε σε παιδιά Ελλήνων, μεταναστών και προσφύγων με μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα, των οποίων οι οικογένειες αντιμετωπίζουν βιοποριστικό πρόβλημα. Το Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ν. Καμαράτος έγινε προθάλαμος μάθησης, κοινωνικής συμπεριφοράς, αποδοχής και εφαρμογής των κοινωνικών κανόνων σε κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο.

«Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή, την επιβίωση και την ανάπτυξη, που σημαίνει δικαίωμα στην εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη…»
Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Οι Δράσεις του Κέντρου

Κοινωνική Στήριξη

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί  του Κέντρου συνέβαλαν στην ενδυνάμωση της οικογένειας μέσα από τη διερεύνηση πιθανών προβλημάτων (κοινωνικά, οικονομικά, ενδοοικογενειακά). Η κοινωνική υπηρεσία λειτούργησε ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της οικογένειας και άλλων κοινωνικών φορέων και υπηρεσιών με επίκεντρο το παιδί και τις ιδιαίτερες ανάγκες του.

Η Κοινωνική Στήριξη αφορούσε:
 • Την υποδοχή των επωφελούμενων και την ενημέρωσή τους για τις υπηρεσίες που παρέχονταν.
 • Τη λήψη του κοινωνικού ιστορικού τού ατόμου που απευθύνθηκε στην κοινωνική υπηρεσία και την καταγραφή του αιτήματός του.
 • Τη διερεύνηση πιθανών προβλημάτων (κοινωνικά, οικονομικά, ενδοοικογενειακά, διαπροσωπικών σχέσεων) των οικογενειών.
 • Τη διασύνδεση μεταξύ οικογένειας και άλλων κοινωνικών φορέων και υπηρεσιών.
 • Την πραγματοποίηση παραπομπών σε άλλες υπηρεσίες και τη διευκόλυνση της οικογένειας στην επικοινωνία με αρμόδιους φορείς, όταν κρίθηκε  αναγκαίο.
 • Τη στήριξη και ενδυνάμωση των ωφελούμενων σε κοινωνικό επίπεδο στοχεύοντας στην ανάπτυξη ή/και βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων.

Ψυχολογική και Συμβουλευτική Υποστήριξη

Οι Ψυχολόγοι  του Κέντρου παρείχαν ομαδική ή ατομική υποστήριξη σε παιδιά και γονείς. Παράλληλα δούλεψαν ψυχοεκπαιδευτικά με την οικογένεια με σκοπό την επίλυση προσωπικών προβλημάτων, την ενίσχυση των δεξιοτήτων επικοινωνίας και τη βελτίωση των ενδοοικογενειακών σχέσεων.

Η Ψυχολογική υποστήριξη αφορούσε:

Την ψυχολογική παρέμβαση σε παιδιά ηλικίας 5 – 15 ετών (προσχολική, σχολική και εφηβική ηλικία) και περιλάμβανε:

Οικογενειακό περιβάλλον

Παροχή συμβουλευτικής και στήριξης των γονέων στο γονικό τους ρόλο, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία του παιδιού και η προαγωγή της ψυχικής υγείας όχι μόνο του παιδιού αλλά και των λοιπών μελών της οικογένειας, αυξάνοντας την λειτουργικότητά της.

Σχολικό περιβάλλον

Η έγκαιρη παρέμβαση στο σχολικό πλαίσιο και η συνεργασία της ψυχολογικής υπηρεσίας του κέντρου με το σχολείο  συνέβαλλε στην ομαλή ένταξη των εξυπηρετούμενων παιδιών καθώς και στην ευαισθητοποίηση της ομάδας των εκπαιδευτικών σε ότι αφορούσε ζητήματα ψυχικής υγείας και μετανάστευσης.

Ψυχολογική υποστήριξη του παιδιού

Διάγνωση και  αξιολόγηση της παρουσίας ψυχικών διαταραχών (συναισθηματικών, μαθησιακών και συμπεριφορικών προβλημάτων), η ψυχοθεραπευτική παρακολούθηση και υποστήριξη και η παραπομπή στις αρμόδιες υπηρεσίες όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο (νοσηλεία, παραπομπή για εκτίμηση μαθησιακών δυσκολιών).

 Ενισχυτική Διδασκαλία

Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες περιλάμβαναν την ενίσχυση και βελτίωση του μαθησιακού επιπέδου των παιδιών με παροχή βοήθειας στα μαθήματα του σχολείου καθώς και την ανάπτυξη ή βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων των παιδιών.

Πιο συγκεκριμένα, βελτίωση:
 • στην ακρόαση – κατανόηση του προφορικού λόγου
 • στην ομιλία – παραγωγή προφορικού λόγου
 • στο εύρος και τη χρήση λεξιλογίου
 • στη γραφή – παραγωγή γραπτού λόγου
 • της αναγνωστικής ικανότητας
 • στην κατανόηση κειμένου

Όσον αφορά στα παιδιά που παρακολουθούσαν το Πρόγραμμα για εκμάθηση ελληνικών, οι υπηρεσίες που παρέχονταν αφορούσαν την ανάπτυξη ή βελτίωση γλωσσικών ικανοτήτων των παραπάνω.

Λειτουργία Εργαστηρίων

Τα Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης στόχευαν στην έκφραση συναισθημάτων, στην ανάπτυξη της επικοινωνίας και στην προσαρμογή και ενσωμάτωση των παιδιών στην ελληνική κοινωνία.

Αφορούσαν τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών μέσα από εικαστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες αποτελώντας το έναυσμα αλληλεγγύης, συνεργασίας, κατανόησης της ελληνικής κουλτούρας, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για την ομαλή ένταξή των παιδιών στην χώρα μας. Βελτίωσαν  την επικοινωνία στο σπίτι, στο σχολείο, με τους συνομήλικους τους.

Εργαστήριο Graffiti

Λειτούργησε με δάσκαλο ζωγράφο και είχε στόχο:

 • Να δώσει διέξοδο στις καλλιτεχνικές τάσεις των παιδιών να πειραματισθούν, και να αυτοσχεδιάσουν.
 • Να καλλιεργήσει την παρατηρητικότητα, τη φαντασία, την επινοητικότητα και την ευαισθησία τους.
 • Να κεντρίσει την άμιλλα και να συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση και γενικότερα στην προσαρμογή τους στο φυσικό, το τεχνητό και το ανθρώπινο περιβάλλον.
Εργαστήριο Μαγειρικής

Το Εργαστήριο Μαγειρικής βοήθησε τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα το αντικείμενο, να μάθουν να ασχολούνται από μικρή ηλικία με τις πραγματικές τροφές. Να αγγίζουν φρέσκα προϊόντα στην πραγματική τους διάσταση, να μάθουν να ξεχωρίζουν τα υλικά.

Η Εκμάθηση Μαγειρικής αφορούσε  όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως ηλικίας και προσωπικότητας.

Δεν χρειάζεται το παιδί να προορίζεται για επαγγελματίας μάγειρας αλλά είναι σημαντικό να αναπτύξει δεξιότητες που ενθαρρύνουν την κινησιολογία του, την κοινωνικοποίηση του και ενισχύουν την αυτοπεποίθησή του.

Ελεύθερη Απασχόληση

Στο χώρο του Κέντρου που είναι  εξοπλισμένος με Υπολογιστές, Εκτυπωτές, Play Station, Βιβλιοθήκη, Ping Pong να μπορούν τα παιδιά να έρχονται όποτε αυτά θέλουν  μετά το σχολείο είτε για παιχνίδι είτε για διάβασμα και ανεύρεση πληροφοριών για τυχόν σχολικές εργασίες.