Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου Ορεστιάδας

Παροχή Ιατρικών και Ψυχοκοινωνικών Υπηρεσιών στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου Ορεστιάδας

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2013 και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2015

Χρηματοδοτήθηκε από τον ΕΟΧ μέσω της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής

Αρχικά πραγματοποιήθηκαν διερευνητικές επισκέψεις με  την παρουσία των αρμοδίων φορέων για την εκτίμηση των αναγκών και της οργάνωσης του ιατρείου.

Έγινε μεταφορά ιατρικών υλικών για τον εξοπλισμό και την οργάνωση του ιατρείου και του φαρμακείου.

Η ομάδα παροχής υπηρεσιών στο ΚΕ.Π.Υ. αποτελείτο από:

 • Έναν Ιατρό
 • Έναν Νοσηλευτή
 • Έναν Κοινωνικό Λειτουργό
 • Έναν Ψυχολόγο

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα  το ιατρείο επισκέφτηκαν και επωφελήθηκαν από τις υπηρεσίες του 3.573 άτομα εκ των οποίων τα 419 ήταν ευάλωτες περιπτώσεις.

Σε όλους τους επωφελουμένους ελήφθη ιατρικό κοινωνικό και ψυχολογικό ιστορικό ενώ όλοι εξυπηρετήθηκαν ανάλογα με τις ανάγκες που προέκυπταν.


Οι υπηρεσίες που παρήχθησαν  περιλάμβαναν:

Ιατρική Υπηρεσία

 • Λήψη ιατρικού ιστορικού ασθενών και συμπλήρωση των αντιστοίχων εντύπων στο σύστημα καταγραφής της υπηρεσίας
 • Εξέταση ασθενών
 • Αντιμετώπιση οξέων παθήσεων και χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής
 • Αντιμετώπιση κρίσεων
 • Παραπομπή περιστατικών σε κρατικά νοσοκομεία Διδυμοτείχου ή Αλεξανδρούπολης για περαιτέρω έλεγχο και εξετάσεις
 • Συνεργασία με τα κρατικά νοσοκομεία για την βέλτιστη αντιμετώπιση των περιστατικών και τον βασικό έλεγχο για μεταδοτικές νόσους
 • Έλεγχος ειδικών προβλημάτων υγείας (π.χ. διαβήτης) και συνεργασία με αρμόδιους φορείς
 • Παράδοση της «κάρτας υγείας» στους φιλοξενουμένους κατά την έξοδό τους από το ΚΕΠΥ

Κοινωνική Υπηρεσία

 • Καταγραφή κοινωνικού ιστορικού με βάση το ιστορικό της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΚΕΠΥ με ατομική συνέντευξη.
 • Εισήγηση και διευκόλυνση διαδικασιών για την ανηλικότητα των  ασυνόδευτων.
 • Ενημέρωση για τη διαδικασία εύρεσης στέγασης στα άτομα που εξέφραζαν βούληση για διεθνή   προστασία στην Ελλάδα.
 • Καταγραφή αιτημάτων και παραπομπή στο Υπουργείο Εργασίας για την προστασία ευάλωτων περιπτώσεων και  την τοποθέτησή τους σε Δομή Φιλοξενίας ανάλογα με τα κριτήρια ευαλωτότητας.
 • Διερεύνηση ευαλωτότητας: Εάν είναι ΟικογένειαΓυναίκα σε κατάσταση εγκυμοσύνηςΥπερήλικαςΑσυνόδευτος ανήλικοςΑναφερόμενο θύμα βασανιστηρίωνΘύμα σωματεμπορίαςΘύμα κακοποίησης (εργασιακή, σεξουαλική και σωματική).
 • Συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες που βρισκόταν στο χώρο του κέντρου  και ήταν αποκλειστικά και μόνο, η κύρια υπεύθυνη για την ενημέρωση του νομικού πλαισίου και τα δικαιώματα των κρατουμένων
 • Παροχή κοινωνικής στήριξης και περαιτέρω διερεύνησης εξατομικευμένα σε πρώτη φάση και ομαδικά όπου κρινόταν αναγκαίο και απαραίτητο
 • Η διεξαγωγή ομάδων με κύριο στόχο την ομαλή λειτουργικότητα, την εξομάλυνση των σχέσεων καθώς και την ανάθεση αρμοδιοτήτων (των φιλοξενούμενων) ως προς την καλύτερη παραμονή τους στο ΚΕ.Π.Υ.
 • Καταγραφή των φιλοξενούμενων στην περίπτωση που επιθυμούσαν να επαναπατριστούν στη χώρα καταγωγής τους
 • Η νέα πραγματικότητα περιλάμβανε την κάλυψη βασικών αναγκών όπως ενδύματα, υποδήματα, γραφική ύλη, παιχνίδια, ομάδες ψυχαγωγίας και δημιουργικής απασχόλησης. Έγινε προσπάθεια να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες παρά τις αρχικές ελλείψεις του ΚΕ.Π.Υ. Χρήση οπτικοακουστικού υλικού αλλά και η αξιοποίηση του ως βασικό υλικό για την ενδυνάμωση ομάδων ήταν το κύριο μέσο για τις παρεμβάσεις μας
 • Συνεργασία με την ψυχολόγο, με στόχο την κάλυψη των βασικών εκείνων αναγκών που θα διευκόλυναν την μετάβαση από την οποιαδήποτε «προβληματική» τρόπον τινά κατάσταση στην επίσης «δύσκολη» πραγματικότητα
 • Η κοινωνική υπηρεσία παρέμβαινε  και στις οικογένειες που βρίσκονταν στο κέντρο. Γινόταν συνεχώς προσπάθεια για κοινωνική στήριξη και δημιουργική απασχόληση των μελών των εκάστοτε οικογενειών
 • Διεξήχθησαν  δραστηριότητες σε ομαδικό επίπεδο μέσα στον χώρο φιλοξενίας
 • Η αναγνώριση των θυμάτων βασανιστηρίων ή των θυμάτων «trafficking». Κατόπιν δήλωσης του ωφελούμενου. Σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα των ιδίων, και διερευνώντας την εκάστοτε περίπτωση με τον ιατρό για πιθανές σωματικές βλάβες ή και εμφανή οργανικά σημεία, καθώς επίσης και με τον ψυχολόγο για την περαιτέρω παρακολούθηση της συγκεκριμένης περίπτωσης

 Ψυχολογική  Υπηρεσία

 • Καταγραφή ιστορικού ψυχικής υγείας με βάση το ιστορικό της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΚΕ.Π.Υ. με ατομική συνέντευξη
 • Διερεύνηση παρούσας κατάστασης και περαιτέρω παρακολούθηση κατά την παραμονή του φιλοξενούμενου στο κέντρο
 • Παροχή ψυχολογικής παρακολούθησης ευάλωτων περιπτώσεων σε συνεργασία με τον κοινωνικό λειτουργό
 • Συνεργασία με τον ιατρό του προγράμματος σε περιπτώσεις ψυχιατρικών περιστατικών που ήδη βρίσκονταν σε αγωγή. Παραπομπές ψυχικά νοσούντων -στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας ή σε εφημερεύοντα νοσοκομεία
 • Παροχή εξειδικευμένων παρεμβάσεων σε επείγουσες καταστάσεις «κρίσεων», προκειμένου να αποφευχθούν επιπρόσθετες ασύμβατες συμπεριφορές κατά την ομαλή λειτουργία του κέντρου
 • Συνεργασία με τον κοινωνικό λειτουργό για την διεξαγωγή συγκεκριμένων ψυχοκοινωνικών δραστηριοτήτων ανά ομάδα στόχου
 • Προσπάθεια εκμάθησης βασικών τεχνικών αποφόρτισης σε ατομικό επίπεδο καθώς και κάποιων χαλαρών μεθόδων – βημάτων «χαλιναγώγησης» τρόπον τινά  του άγχους (σε ένα γενικότερο πλαίσιο αναφοράς)
 • Εξειδικευμένη προσέγγιση ως προς την ευαλωτότητα αναφερόμενων θυμάτων βασανιστηρίων είτε θυμάτων trafficking συντελείτο ώστε ο ωφελούμενος να μην ξανατραυματισθεί  αλλά ομαλά να διεξαχθεί το «πέρασμα» στη νέα πραγματικότητα
 • Καταγραφή ψυχικής υγείας όλων των φιλοξενούμενων του ΚΕ.Π.Υ. ακόμη και των παιδιών μέσα από μεθόδους της  ζωγραφικής, του παιχνιδιού και κάποιων άλλων απλών μεθόδων- rapid test, με στόχο την κάλυψη εξατομικευμένων αναγκών σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο
 • Συνεργασία όλων των ειδικοτήτων του κλιμακίου της ιατρικής και ψυχοκοινωνικής υπηρεσίας για ουσιαστική παρέμβαση στον χώρο των φιλοξενούμενων προκειμένου η «θεραπευτική» σχέση να έχει διάρκεια
 • Τέλος, ο εντοπισμός ατόμων που βρίσκονταν στο κέντρο με στερητικά συμπτώματα λόγω χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών ή και άλλων, γινόταν σε συνεργασία με τον ιατρό προκειμένου να του παρασχεθεί η κατάλληλη ιατρική φροντίδα (οργανικής συμπτωματολογίας). Σε δεύτερη φάση, η διερεύνηση της παρούσης κατάστασης του ατόμου και η ιεράρχηση των αναγκών της εκάστοτε περίπτωσης προσαρμοζόταν ανάλογα με την ιδιαιτερότητα και την κοινωνική κατάσταση του ωφελούμενου