Σερβία

Σερβία

Ανάπτυξη ενός συστήματος ασύρματης μεταφοράς ιατρικών δεδομένων για τον καλύτερο συντονισμό και έλεγχο των επειγόντων περιστατικών στην περιοχή της νότιας Σερβίας.Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά το έτος 2009 στην Δημοκρατία της Σερβίας και συγκεκριμένα στη Νότια Σερβία, στην πόλη της Νις, που καλύπτει υγειονομικά σαν κέντρο αναφοράς όλη τη Νότια Σερβία, καλύπτοντας άμεσα πληθυσμό 350.000 ατόμων που κατοικούν στην περιφέρεια της Νις, και έμμεσα πάνω από 650.000 πληθυσμό στην ευρύτερη περιοχή.

Έτσι δημιουργήθηκε ένα πιλοτικό σύστημα ασύρματης τηλεϊατρικής για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, το συντονισμό μαζικών καταστροφών και ατυχημάτων σε ακτίνα 100 χιλιομέτρων πέριξ της νοσοκομειακής μονάδας της πόλης της Νις στη νότιο Σερβία και ειδικά στον κάθετο οδικό άξονα προς την κεντρική Ευρώπη.

Μέσω του προγράμματος πραγματοποιήθηκε:

  • Εκπαίδευση του προσωπικού στο χειρισμό του καινούριου εξοπλισμού,
  • Εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού σε θέματα επείγουσας ιατρικής και διαχείρισης κρίσεων και μαζικών καταστροφών.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το εργαστήριο Αυτοματισμού και Ρομποτικής, το Εργαστήριο Ενσύρματης Επικοινωνίας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών, και με την υποστήριξη της Ιατρικής Παρέμβασης και τη συνεργασία των μελών της τα οποία είναι εξειδικευμένα σε θέματα διαχείρισης κρίσεων, και συγχρόνως είναι εκπαιδευτές στο ελληνικό εθνικό σύστημα αντιμετώπισης επειγόντων (ΕΚΑΒ).

Το πρόγραμμα έκλεισε κατά το έτος 2012