Αζερμπαϊτζάν 2009

Αζερμπαϊτζάν 2009

Το πρόγραμμα του 2009 υποστήριξε το πνευμονολογικό τμήμα του Νοσοκομείου στο Σέκι (Säki), στο Αζερμπαϊτζάν. Στόχος του προγράμματος ήταν η μείωση της νοσηρότητας της φυματίωσης με αναβάθμιση των ειδικών υγειονομικών δομών της περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες:

1. Υποστήριξη του νοσηλευτικού προσωπικού για την παρακολούθηση της πορείας των υπό θεραπεία εξωτερικών ασθενών και τον εντοπισμό νέων περιστατικών φυματίωσης.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν:

•    τακτικές επισκέψεις στα χωριά, καταγραφή και παρακολούθηση των περιστατικών που βρίσκονταν υπό αντιφυματική αγωγή,
•    συλλογή δειγμάτων από τους νέους ασθενείς, καθώς και  όσους βρίσκονταν υπό αγωγή, ώστε να προσδιοριστεί η ανθεκτικότητα των στελεχών Mycobacterium tuberculosis στα αντιφυματικά φάρμακα
•    μεταφορά και έλεγχος των δειγμάτων στο εργαστήριο της Πάτρας.

2. Αποστολή ειδικής ιατρικής ομάδας για τον έλεγχο και την επιστημονική παρακολούθηση των δράσεων του Προγράμματος.Η καταγραφή και εκτίμηση των αποτελεσμάτων καθώς και ο σχεδιασμός της θεραπείας έγινε σε συνεργασία με το τμήμα Δυτικής Ελλάδος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας.

3. Διοικητική υποστήριξη και δράσεις δημοσιότητας του Προγράμματος.

Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώθηκε ενημερωτική ημερίδα με παρουσίαση των στοιχείων, των στόχων και των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Παράλληλα, έλαβε χώρα ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τη φυματίωση στην τοπική κοινωνία.

Το πρόγραμμα έκλεισε το 2009