Πρόγραμμα ενδοσκοπήσεων στο νοσοκομείο Αγίων Σαράντα στην Αλβανία

Πρόγραμμα ενδοσκοπήσεων στο νοσοκομείο Αγίων Σαράντα στην Αλβανία

Κατά το έτος 2005 μετά από συνεννόηση με τον Υπουργό Υγείας της Αλβανίας, μέλη μας από την ομάδα της Πάτρας  σε συνεργασία με το γαστρεντερολογικό τμήμα του πανεπιστημιακού νοσοκομείου στο  Ρίο, επισκέπτονταν σε τακτά χρονικά διαστήματα το νοσοκομείο των Αγίων Σαράντα στην Αλβανία. 

Πραγματοποίησαν ενδοσκοπήσεις, λόγω έλλειψης εκπαιδευμένου τοπικού ιατρικού προσωπικού. Το πρόγραμμα αυτό συνεχίστηκε μέχρι να εκπαιδευτεί επαρκώς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου των Αγίων Σαράντα.

Το πρώτο εξάμηνο του 2005 προσκλήθηκαν από την ομάδα μας στην Πάτρα τρεις  γιατροί από το νοσοκομείο  των Αγίων Σαράντα και παρακολούθησαν ιατρικά συνέδρια.