Προκήρυξη θέσεων εργασίας 6 Αυγούστου 2019

6 Αυγούστου 2019

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΗΞΕ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του ξενώνα που θα λειτουργήσει η ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση Ν.Π. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την υλοποίηση του Έργου: Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Ανατολή», με κωδικό MIS 5047300: από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ΘΕΣΕΙΣ: 

2 ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

(Δείτε την πρόσκληση)


2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

(Δείτε την πρόσκληση)


1 ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

(Δείτε την πρόσκληση)


4 ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 7 ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

(Δείτε την πρόσκληση)


1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ/ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ/ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

(Δείτε την πρόσκληση)


1 ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

(Δείτε την πρόσκληση)


2 ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

(Δείτε την πρόσκληση)


1 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

(Δείτε την πρόσκληση)


3 ΦΥΛΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 3 ΦΥΛΑΚΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

(Δείτε την πρόσκληση)


3 ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ, 1 ΑΡΑΒΙΚΩΝ, 1 ΟΥΡΝΤΟΥ ΚΑΙ 1 ΦΑΡΣΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

(Δείτε την πρόσκληση)


ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 12 μήνες

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 06/08/2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέσω email (mail@medin.gr) το βιογραφικό τους και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως 21 Αυγούστου 2019.

Η Ιατρική Παρέμβαση εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.