Προκήρυξη θέσεων εργασίας 3 Ιανουαρίου 2020 B

3 Ιανουαρίου 2020

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΗΞΕ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του ξενώνα που θα λειτουργήσει η ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση Ν.Π. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την υλοποίηση του Έργου: Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Ανατολή», με κωδικό MIS 5047300: από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ΘΕΣΗ: ΕΝΑΣ (1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 7 μήνες

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 03/01/2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέσω email (mail@medin.gr) το βιογραφικό τους και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη «Θέση Κοινωνικού Λειτουργού μερικής απασχόλησης για την στελέχωση της κοινωνικής υπηρεσίας» έως 13 Ιανουαρίου 2020.

Η Ιατρική Παρέμβαση εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.