Προκήρυξη θέσης εργασίας

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΗΞΕ

22/3/2018

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των ξενώνων που πρόκειται να λειτουργήσει η Ιατρική Παρέμβαση έαν εγκριθεί το Αίτημα Χρηματοδότησης της στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΕΝΤΑΞΗΣ και στα πλαίσια της πρόσκλησης με Κωδικό Πρόσκλησης: 019 της Υπεύθυνης Αρχής ΕΠ:  Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. στις 08/12/2017 Α.Π.: 1649 / Φ38  και ένταξης ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ «1 – Άσυλο»  ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Επιχορήγηση Φορέων για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων»

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε την θέση που επιθυμείτε.

ΦΟΡΕΑΣ : ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΘΕΣΕΙΣ :

 

  1. Διοικητικών για τις διοικητικές υπηρεσίες
  2. Κοινωνικών επιστημόνων για τη στελέχωση της κοινωνικής υπηρεσίας
  3. Ψυχολόγων για τη στελέχωση της ψυχολογικής υπηρεσίας
  4. Διερμηνέων για τις γλώσσες Αραβικά, Φαρσί & Ουρντού
  5. Κοινωνικών επιστημόνων/εκπαιδευτικών για τη στελέχωση της υπηρεσίας Εκπαιδευτικών και Δημιουργικών δραστηριοτήτων
  6. Επιστημονικά υπεύθυνου
  7. Γενικών καθηκόντων
  8. Μαγείρων
  9. Καθαριστών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέσω email (mail@medin.gr) το βιογραφικό τους και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη «Θέση Διοικητικών για τις διοικητικές υπηρεσίες / Κοινωνικών επιστημόνων για τη στελέχωση της κοινωνικής υπηρεσίας / Ψυχολόγων για την στελέχωση της ψυχολογικής υπηρεσίας /Διερμηνέων για τις γλώσσες Αραβικά, Φαρσί & Ουρντού / Κοινωνικών επιστημόνων /εκπαιδευτικών για την στελέχωση της υπηρεσίας Εκπαιδευτικών και Δημιουργικών δραστηριοτήτων / Επιστημονικά υπεύθυνου / Γενικών καθηκόντων / Μαγείρων / Καθαριστών» έως 31 Μαρτίου 2018.

Η Ιατρική Παρέμβαση εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.