Προκήρυξη θέσης εργασίας 12/2/2019

12 Φεβρουαρίου 2019

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΗΞΕ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των ξενώνων της Ιατρικής Παρέμβασης «Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020» της Δράσης/Έργου «Επιχορήγηση Ν.Π. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την υλοποίηση του Έργου: Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Ίριδα» και «Εστία»» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028220.

 

ΘΕΣΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ/ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

         ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ

         ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 5-6 μήνες

         ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 12/02/2019

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέσω email (mail@medin.gr) το βιογραφικό τους και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη «Θέση Επιστήμονα για εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην Αγγλική γλώσσα με εμπειρία στην ομάδα στόχο και εκπαίδευση στις Κοινωνικές/ Ανθρωπιστικές επιστήμες μερικής απασχόλησης» έως 19 Φεβρουαρίου 2019.

Η Ιατρική Παρέμβαση εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.