Προκήρυξη θέσης εργασίας 10 Μαΐου 2019

10 Μαΐου 2019

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΗΞΕ

ΘΕΣΗ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2 μήνες με δυνατότητα παράτασης 1 έτους

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 10/05/2019

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέσω email (mail@medin.gr) το βιογραφικό τους και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη «Θέση Υπεύθυνου έργου, πλήρους απασχόλησης» έως 20 Μαΐου 2019.

Η Ιατρική Παρέμβαση εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.