Προκήρυξη θέσης εργασίας 10/4/2019

10 Απριλίου 2019

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΗΞΕ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των ξενώνων της Ιατρικής Παρέμβασης «Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020» της Δράσης/Έργου «Επιχορήγηση Ν.Π. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την υλοποίηση του Έργου: Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Ίριδα» και «Εστία»» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028220

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 3 μήνες
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 10/04/2019

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέσω email (mail@medin.gr) το βιογραφικό τους και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη «Θέση Διοικητικού για διοικητικές υπηρεσίες, πλήρους απασχόλησης» έως 20 Απριλίου 2019.

Η Ιατρική Παρέμβαση εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.