Πανελλήνια Ημέρα για τον Σχολικό Εκφοβισμό

6 Μαρτίου 2020

Πανελλήνια Ημέρα για τον Σχολικό Εκφοβισμό

hand-782688_1920

Τα τελευταία χρόνια γίνεται συχνά λόγος για το σχολικό εκφοβισμό (ή bullying), φαινόμενο το οποίο δυστυχώς έχει εκδηλωθεί πολύ πριν εμφανιστεί ο συγκεκριμένος όρος. Η έμφαση που έχει δοθεί τελευταία συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση όλων στο συγκεκριμένο θέμα.

Ως σχολικός εκφοβισμός ορίζεται η εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική και επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική συμπεριφορά με σκοπό την επιβολή, την καταδυνάστευση και την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου σε μαθητές από συμμαθητές τους, εντός και εκτός σχολείου.

Ωστόσο, κάθε μορφή βίας στο σχολείο, δεν είναι σχολικός εκφοβισμός. Χρειάζεται να διαφοροποιηθεί από αναμενόμενες αντιδικίες και τσακωμούς μεταξύ φίλων και συμμαθητών, όπου τα παιδιά διεκδικούν, διαπραγματεύονται και επιλύουν τις διαφωνίες και τις μεταξύ τους συγκρούσεις. Ακόμη, χρειάζεται να διαχωρίζουμε το σχολικό εκφοβισμό από τα «πειράγματα» μεταξύ παιδιών, όπου φυσικά σε αυτές τις περιπτώσεις οι εμπλεκόμενοι είναι φίλοι μεταξύ τους και το «πείραγμα» πραγματοποιείται στα πλαίσια του παιχνιδιού. Ωστόσο, είναι αρκετά πιθανό το «πείραγμα» να μετατραπεί σε εκφοβισμό.

Αξίζει να σημειωθεί πως χρειάζεται στήριξη και πλαισίωση τόσο αυτός που δέχεται τον εκφοβισμό, όσο και αυτός που τον ασκεί, καθώς στην πραγματικότητα πρόκειται για τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Είναι σε πολλές περιπτώσεις η μειωμένη αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση του παιδιού που είτε το «οδηγεί» να επιβληθεί, είτε το «τοποθετεί» σε μια θέση αδυναμίας.

Κλείνοντας, αξίζει να τονιστεί πως μεγάλο μέρος της αντιμετώπισης του φαινομένου έγκειται στην ενεργό στάση όλων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών-θεατών, των εκπαιδευτικών και των γονιών. Ο καθένας από τη θέση του, μπορεί να συμβάλλει θετικά, φέρνοντας το θέμα στην επιφάνεια και προχωρώντας στις απαραίτητες ενέργειες στήριξης και ενίσχυσης.