Διακηρύξεις Διαγωνισμών

Διακηρύξεις Διαγωνισμών

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

25 Μαΐου 2018 Αναζήτηση προσφορών για προμήθεια Ειδών Υγιεινής

21 Μαΐου 2018 Πρόχειρος Διαγωνισμός για Προμήθεια Τροφίμων

14 Μαΐου 2018

  1. Αναζήτηση προσφορών Εργασιών Ανακαίνισης (Α)
  2. Αναζήτηση προσφορών Εργασιών Ανακαίνισης (Β)

10 Μαΐου 2018 

Αναζήτηση προσφορών για προμήθεια:

  1. Λευκών Ειδών
  2. Ηλεκτρικών ειδών
  3. Οικιακού Εξοπλισμού – Είδη κουζίνας