Έκθεση

Μια εικόνα ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις

Πολύχρωμες φωτογραφίες αποτυπώνουν γλαφυρά στιγμές από τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν οι επωφελούμενοι των δράσεων της Ιατρικής Παρέμβασης.