Μέλη Δ.Σ.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Ευθυμιάτου Ελπίδα
Αντιπρόεδρος: Κάττουλας Εμμανουήλ
Γενικός Γραμματέας: Καλαβρουζιώτης Γεώργιος
Ταμίας: Μουκταρούδη Μαρία
Μέλος: Ποδηματάς Ιάσονας