Ταυτότητα

Ταυτότητα

Η ιατρική παρέμβαση ιδρύθηκε στην Αθήνα 8 Μαρτίου 2004. Είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με διακριτό τίτλο Ιατρική Παρέμβαση – Medical Intervention (Medin)  και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

Παρέχει επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας.

Κεντρικός στόχος της είναι να συνδράμει ώστε να αντιμετωπιστούν βασικά προβλήματα επιβίωσης όπως φαγητό, στέγη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Πρόσφυγες, μετανάστες, αλλά και θύματα διακρίσεων και κοινωνικών αποκλεισμών,  μπορούν να βοηθηθούν από την οργάνωσή μας, για να διεκδικήσουν το αυτονόητο.

Δικαίωμα στη Ζωή και την  Αξιοπρέπεια

Όλοι εμείς που στηρίζουμε αυτή την οργάνωση πιστεύουμε στην προσφορά. Πιστεύουμε  ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα. Το είδαμε να συμβαίνει μέσα σ’ αυτά τα δεκαπέντε χρόνια δραστηριοποίησής μας.

Οι προσπάθειές μας αποδίδουν καρπούς, γεγονός που μας κινητοποιεί ακόμη περισσότερο.