Υποχρέωσή μας να στηρίξουμε το αυτονόητο Δικαίωμα στη ζωή και την αξιοπρέπεια

Παρέχουμε επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας.

Κεντρικός στόχος μας είναι να συνδράμουμε ώστε να αντιμετωπιστούν βασικά προβλήματα επιβίωσης

όπως η στέγαση, η σίτιση και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Δραστηριοποιούμαστε πάντα με γνώμονα την υπεράσπιση του δικαιώματος στη ζωή και την αξιοπρέπεια.

Μπορείτε να βοηθήσετε

Κάντε μια δωρεά σε είδος

Κάντε μια χρηματική δωρεά

Γίνετε εθελοντές

Η δική σας συνδρομή μπορεί να γίνει παρέμβαση για το συνάνθρωπο.