Ανακοινώσεις

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Α’ Κινητής Μονάδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Α’ Κινητής Μονάδας

Ενός (1) συντονιστή

Τριών (3) Ιατρών

Τεσσάρων (4) Νοσηλευτών

Δέκα τεσσάρων (14) Κοινωνικών Επιστημόνων

Δύο (2) Ψυχολόγων

Ενός (1) Αποθηκάριου

Πέντε (5) Διερμηνέων

στο πλαίσιο του έργου : “Emergency assistance for the effective management of immigration flows in the Greek territory"

 

Δείτε λεπτομέρειες ΕΔΩ

 

 

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για «Προμήθεια Φαρμακευτικών Σκευασμάτων και Παραφαρμακευτικών Προϊόντων»

Δείτε λεπτομέριες ΕΔΩ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Α’ Κινητής Μονάδας

Ενός (1) Ιατρού

στο πλαίσιο του έργου : «Υποστήριξη έκτακτης ανάγκης για την ενίσχυση της λειτουργίας των κινητών μονάδων πρώτης υποδοχής, να διαχειριστεί την ακραία άνοδο των μεταναστευτικών ροών στην Ελληνική Εθνική και Ευρωπαϊκή επικράτεια».

Δείτε λεπτομέρειες ΕΔΩ

 

Ευχαριστούμε θερμά την οργάνωση

Μαζί για το Παιδί

  

mazigiatopaidi.gr

Για την δωρεά υποδημάτων Toms με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των παιδιών που εξυπηρετούνται στο Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας "Ν. Καμαράτος".

   

 

Ευχαριστούμε θερμά την οργάνωση

Μαζί για το Παιδί

  

mazigiatopaidi.gr

Για την δωρεά φαρμάκωνειδών προσωπικής υγιεινής και υποδημάτων Toms με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των παιδιών που φιλοξενούνται στο Κέντρο Ταυτοποίησης Μεταναστών και Προσφύγων στο Βαθύ της Σάμου

      

 

 

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για «Προμήθεια Κουβερτών»

Δείτε λεπτομέριες ΕΔΩ

 

Στατιστικά στοιχεία από τις δράσεις μας στο Κέντρο Ταυτοποίησης

Μεταναστών και Προσφύγων στο Βαθύ της Σάμου

1/11/2013 - 15/12/2015

Δείτε την αναφορά ΕΔΩ

 

 

 

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για «Προμήθεια Κουβερτών και Λευκών Ειδών»

Δείτε λεπτομέριες ΕΔΩ

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για «Προμήθεια Ειδών Προσωπικής Υγιεινής»

Δείτε λεπτομέριες ΕΔΩ

 

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για «Προμήθεια ειδών Ρουχισμού»

Δείτε λεπτομέριες ΕΔΩ

 

    

 © Ιατρική Παρέμβαση