Ανακοινώσεις

 

Προκήρυξη θέσης εργασίας

Δείτε λεπτομέρειες ΕΔΩ

Διευκρινήσεις επί των Διαγωνισμών

Δείτε λεπτομέρειες ΕΔΩ 

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για «Προμήθεια Κουβερτών»

Δείτε λεπτομέρειες ΕΔΩ

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για «Προμήθεια Ειδών Προσωπικής Υγιεινής»

Δείτε λεπτομέρειες ΕΔΩ

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για «Προμήθεια Υπνόσακων»

Δείτε λεπτομέρειες ΕΔΩ

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για «Προμήθεια Φαρμακευτικών Σκευασμάτων και Παραφαρμακευτικών Προϊόντων»

Δείτε λεπτομέρειες ΕΔΩ 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Α’ Κινητής Μονάδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Α’ Κινητής Μονάδας

Ενός (1) Λογιστή

στο πλαίσιο του έργου : “Emergency assistance for the effective management of immigration flows in the Greek territory"

 

Δείτε λεπτομέρειες ΕΔΩ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Α’ Κινητής Μονάδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Α’ Κινητής Μονάδας

Ενός (1) συντονιστή

Τριών (3) Ιατρών

Τεσσάρων (4) Νοσηλευτών

Δέκα τεσσάρων (14) Κοινωνικών Επιστημόνων

Δύο (2) Ψυχολόγων

Ενός (1) Αποθηκάριου

Πέντε (5) Διερμηνέων

στο πλαίσιο του έργου : “Emergency assistance for the effective management of immigration flows in the Greek territory"

 

Δείτε λεπτομέρειες ΕΔΩ

 

 

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για «Προμήθεια Φαρμακευτικών Σκευασμάτων και Παραφαρμακευτικών Προϊόντων»

Δείτε λεπτομέριες ΕΔΩ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Α’ Κινητής Μονάδας

Ενός (1) Ιατρού

στο πλαίσιο του έργου : «Υποστήριξη έκτακτης ανάγκης για την ενίσχυση της λειτουργίας των κινητών μονάδων πρώτης υποδοχής, να διαχειριστεί την ακραία άνοδο των μεταναστευτικών ροών στην Ελληνική Εθνική και Ευρωπαϊκή επικράτεια».

Δείτε λεπτομέρειες ΕΔΩ

 

    

 © Ιατρική Παρέμβαση