26/9/2017

 

Προκήρυξη, διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για «Προμήθεια γάλακτος και βρεφικών κρεμών», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του προγράμματος στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών σε προμήθειες, για τον ιατρικό έλεγχο και την ψυχοκοινωνική  υποστήριξη  του έργου με τίτλο : “Emergency Assistance for the effective management of immigration flows in the Greek territory" (Επείγουσα βοήθεια για την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστατευτικών ροών στην Ελληνική επικράτεια) Agreement Number HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0026 με χρονοδιάγραμμα από 01/08/2016 έως 31/01/2017 την 1η τροποποίηση αυτής με παράταση από 01/02/2017 έως 31/03/2017 (ABAC NUMBER: 30-CE-0816027/00-21), την 2η τροποποίηση αυτής με παράταση από 1/4/2017 έως 31/5/2017 ABAC Number: 33-CE-0816027/02-10 και την 3η τροποποίηση αυτής με παράταση από 1/6/2017 έως 31/12/2017 ABAC Number: 33-CE-0816027/03-11.

Πρακτικό Δ.Σ.

Δείτε τον διαγωνισμό ΕΔΩ

    

 © Ιατρική Παρέμβαση