18/05/2017

 

 

Προκήρυξη θέσεων εργασίας

 

ΘΕΣΗ: ΙΑΤΡΟΣ (2 θέσεις)

ΕΔΡΑ: ΣΑΜΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ: 18/5/2017

 

Δείτε Περισσότερα

 

ΘΕΣΗ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ (2 θέσεις)

ΕΔΡΑ: ΣΑΜΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ: 18/5/2017

 

Δείτε Περισσότερα

 

ΘΕΣΗ: ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ (1 θέση)

ΕΔΡΑ: ΣΑΜΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ: 18/5/2017

 

Δείτε Περισσότερα

 

ΘΕΣΗ: ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΑΡΑΒΙΚΑ (1 θέση) & ΦΑΡΣΙ (1 θέση)

ΕΔΡΑ: ΣΑΜΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ: 18/5/2017

 

Δείτε Περισσότερα

 

Πρακτικό Δ.Σ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέσω email (mail@medin.gr) το βιογραφικό τους και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη «Θέση Ιατρού/Νοσηλευτής/τρια/Ψυχολόγου/Διερμηνέα Σάμος» έως 31 Μαΐου 2017.

 

Η Ιατρική Παρέμβαση εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

    

 © Ιατρική Παρέμβαση