29/03/2017

 

ΘΕΣΗ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (1 θέση)

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 9 μήνες, με πιθανή επέκταση

ΕΝΑΡΞΗ: 8/4/2017

Δείτε Περισσότερα

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέσω email (mail@medin.gr) το βιογραφικό τους και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη «Θέση Δικηγόρου Αθήνα» έως 8 Απριλίου 2017.

Η Ιατρική Παρέμβαση εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

    

 © Ιατρική Παρέμβαση